Click here to add text.

1. A

PVO- úloha na 2 týždne- Vyber si a nakresli, alebo nalep na výkres alebo papier 3 veci, ktoré patria do živej prírody a 3 veci, ktoré patria do neživej prírody. Pomôž si učebnicou na str. 30.

VYV- úloha na 2 týždne- Jarné kvietky. (Môžete použiť výkres, papier, kartón z krabice, môžete maľovať, kresliť, lepiť. Podľa možností, ktoré máte doma.)


Termín: do 27.3. 18:00

Angličtinu prosím zatiaľ opakovať online na stránke:

https://anglictina.iedu.sk/, zadajte kód úlohy: 4LS37  


24. 3. 2020

Zatiaľ nevieme, ako dlho budeme doma, tak Vás prosím pokračovať v šlabikári str. 38.39 - hláska a písmeno ch- aj v písanke

Matematika - strany 33-36 v pracovnom zošite.


30. 3. 2020

Slovenský jazyk - Prosím pokračovať v šlabikári na str. 40, 41. - písmená G, g, 42, 43

aj v písanke. Do malého zošita napíš aká je mama./šlabikár str. 43. Prosím odfotiť a poslať na adresu:gejdosova.jarka@gmail.com

Odporúčam stránku: Učíme sa deťmi v karanténe, kde nájdete veľa užitočných rád ako sa učiť s deťmi doma. moj.kozmix.sk/obsah/p/cisla-do-20/123m_sk_203

obsah/p/slabiky-de-te-ne-le-di-ti-ni-li-1-cast/sjdrill2_26

Matematika - 37-40

Anglický jazyk - kód úlohy: BMRFA- stránka anglictina.iedu.sk


31. 3. 2020

PVO - str. 30,31

VYV - úloha na 2 týždne, namaľuj, nakresli alebo nalep ako vyzerá podľa teba bacil. 


Termín: 30. 3. - 3. 4.

Katolícka náboženská výchova -

prac. zošit s. 46-47: Vzkriesenie Jairovej dcéry - vyfarbiť

- text k obrázku je v prílohe


2. 4. 2020

SJL  Prosím pokračovať v šlabikári str. 44,45- písmená f, F, aj v písanke, malé f prosím precvičiť najprv na papier, potom v písanke.

Môžete si prehrať aj tento materiál, kde je vysvetlené ako písať f.

/moj.kozmix.sk/obsah/p/pismeno-f/lpc_sk_lng_031


7. 4. 2020

SJL- prosím pokračovať v šlabikári písmená dz, Dz- str.46,46, aj v písanke, do konca týždňa, do malého zošita odpísať cvičenie 47/4 zo šlabikára. Prikladám pracovný list na upevnenie dz, Dz a link na stránku kozmix niečo na zopakovanie:

moj.kozmix.sk/obsah/p/veta-slovo-slabika-hlaska-o-com-citame/sjdrill2_33

MAT - po stranu 46 v PZ

Na zopakovnie:

moj.kozmix.sk/obsah/p/zahrajme-sa-cisla-0-20/123m_sk_207

 

ANJ- kód úlohy:  LUP6K - stránka anglictina.iedu.sk


16. 4. 2020

SJL - Zopakujte si písmená ch, f, g, dz - viď príloha.

Napíšte si diktát do zošita:  10 slov- viď príloha

MAT - po str. 49 v PZ

ANJ - kód úlohy: DS6XY - stránka anglictina.iedu.sk do nedele 19.4. 18:00


16. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 109-111: popolcová streda je začiatok pôstneho obdobia, kedy sme na čele značení popolom na znak snahy polepšiť sa

- prac. zošit s. 49 vyfarbiť tŕňovú korunu a do nej nakresliť podľa zadania dole


21. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

 Látka:  Pán Ježiš umiera na kríži  –  učebnica s. 65 a pracovný zošit s. 20


21. 4. 2020

SJL -

Prosím pokračujte v šlabikári str. 98/1,2,3, v písanke písmená dž, Dž

Do zošita napíš vety z cvičenia 98/3. Prosím ak sa dá, odfotiť a poslať.

MAT - V pracovnom zošite po str. 49

ANJ - kód úlohy: 8ETK5 - stránka anglictina.iedu.sk 

PVO - str. 32,33


23. 4. 2020

SJL - šlabikár str. 49, do zošita napísať slová z cvičenia 4.

MAT - str. 50, 51


23. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

e-učebnica s. 112-113 Kríž - znamenie smrti a znamenie života

- melódiu piesne Bol si tam nájdete napr. na: https://www.youtube.com/watch?v=duIMFPH--Ik

- pred krížom doma sa prežehnaj a poďakuj Pánu Ježišovi vlastnými slovami, že za Teba zomrel na kríži, aby si mohol/a ísť do neba

- prac. zošit s. 50-51: na s. 51 nelep slnečnicové semienka, ale ku krížu nakresli Pannu Máriu a sv. Jána, ktorí tam vtedy stáli


28. 4. 2020

SJL  - Prosím pokračujte v šlabikári str. 50, 51 hláska a písmeno ô, aj v písanke.

Napíšte do zošita slová z cvičenia 50/3.

MAT - po str. 55 v PZ

ANJ - kód úlohy: ZNDZ1 - stránka anglictina.iedu.sk 

Učebnica str. 26 - členovia rodiny

PVO - str. 34, 35


28. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Ježiš vstal z mŕtvych  –  učebnica s. 69 a pracovný zošit s. 21


30. 4. 2020

SJL - pozri Príloha


30. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

e-učebnica s. 114-116 - Ježiš vstal z mŕtvych
- vedieť porozprávať vlastnými slovami, čo sa stalo vo veľkonočné ráno
- na obrázku si všimni, že Pán Ježiš si nechal 5 rán po klincoch na rukách a nohách a po kopiji v boku; tieto rany ho už nebolia, ale sú svedectvom, že pre nás zomrel na kríži. Hoci robíme zlé vec, urobil to z lásky k nám.
- prac. zošit s. 52


5. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

 Látka:  Ježiš odchádza k Otcovi  –  učebnica s. 74 a pracovný zošit s. 22


5. 5. 2020

SJL - príloha, obrázkový diktát, Upevňujeme hlásku a písmeno ô

MAT - po str. 59

ANJ - kód úlohy: OBJ7E - stránka anglictina.iedu.sk 

PVO - str. 36, 37


7. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

 e-učebnica s. 117-119 Symboly Veľkej noci
- na čistý papier si prekresliť symboly Veľkej noci z prílohy, ich význam je v pomôcke, papier si vložiť do prac. zošita


12. 5. 2020

SJL - Príloha

MAT - po str. 63 v PZ

ANJ - kód úlohy: PGH95 - stránka anglictina.iedu.sk 


14. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

 Látka:  Prichádza Pomocník  –  učebnica s. 78 a pracovný zošit s. 23


14. 5. 2020

SJL - diktát- nahrávka

šlabikár str. 55, úloha 55/3 do zošita


14. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

e-učebnica s. 120-122 Za zatvorenými dverami
- z desiatového vrecúška si môžeš urobiť "bábku": na jednu stranu nakresli tvár smutného apoštola, na druhú veselého po stretnutí so zmŕtvychvstalým Pánom Ježišom. Ak si dáš dovnútra ruku, môžeš niekomu zahrať udalosť za zatvorenými dverami
- prac. zošit s. 53 - vyfarbiť


19.5. 2020

SJL - Príloha

MAT - po str. 65

ANJ - kód úlohy: RPKUW - stránka anglictina.iedu.sk 

PVO - str. 38,39


21. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Boží dar viery  –  učebnica s. 82 a pracovný zošit s. 24


21. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

e-učebnica s. 123-125 Nedeľa
- nedeľa je sviatočný deň, pretože v nedeľu vstal zmŕtvych Pán Ježiš
- deti si môžu zaspievať pieseň: https://www.youtube.com/watch?v=VRmTSdC0TfE
- prac. zošit s. 54-55


26. 5. 2020

SJL - Príloha

moj.kozmix.sk/obsah/p/rec-tela/lpc_sk_lng_013

MAT -  po str. 68

Zopakuj si:

moj.kozmix.sk/obsah/p/pripocitanie-k-cislu-10/123m_sk_219

ANJ - kód úlohy: XZPWR - stránka anglictina.iedu.sk 

PVO - str. 40, 41


28. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

e-učebnica je učebnica sprístupnená z internetu ministerstvom školstva, ako to máte na hlavnej stránke kde sa píšu úlohy - tam je aj odkaz aj heslo (učebnice som deťom domov nedával, aby toľko nenosili v taške, doma len dokončievali, čo sme nestihli), ale pre jednoduchosť posielam v prílohe stránky z učebnice na dnešnú tému Kostol


28. 5. 2020

SJL - príloha


2. 6. 2020

SJL - Príloha

MAT - po str. 71

ANJ - kód úlohy: O7GG4 - stránka anglictina.iedu.sk 


4. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Cirkev – spoločenstvo veriacich  –  učebnica s. 86 a pracovný zošit s. 25 - 26


4. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica v prílohe Božia rodina

- prac. zošit s. 57 (strom má súvis so stromom a témou na s. 12, kde išlo o prirodzenú rodinu a tu o Božiu rodinu, kde sme si bratia a sestry, máme nebeského Otca, čo môžete deťom dať do súvisu)


9. 6. 2020

SJL - Príloha

MAT - PZ po str. 76

ANJ - kód úlohy: XFTOR - stránka anglictina.iedu.sk 


11. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica v prílohe Duch Svätý
- prac. zošit s. 58-59


11. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Môj krst a moji krstní rodičia  –  učebnica s. 89 a pracovný zošit s. 27


16. 6. 2020

SJL - Pokračujte v šlabiári 62,63,64 a potom v čítanke koľko stihnete aj v písanke.

MAT - dokončte si všetky strany v PZ

ANJ - učebnica str. 30,31


18. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica v prílohe Svätý Juraj
- prac. zošit s. 60-61


18. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Modlitba – rozhovor s Pánom Bohom  –  učebnica s. 93 a pracovný zošit s. 28

Chcem Vás požiadať, aby ste učebnice z náboženstva ktoré ste používali v tomto školskom roku nevracali. Budeme ich používať ešte v septembri na zopakovanie učiva z tohto šk. roka. Prosím odložte si aj pracovné zošity a nevyhadzujte ich !!!

Pozývam Vás na ďakovné bohoslužby na ukončenie tohto školského roka, ktoré budú v nedeľu 28. 6. 2020 o 10:00 v našom evanjelickom chráme v Štrbe. Príďte sa poďakovať Pánu Bohu, za Jeho požehnanie, pomoc a ochranu... Prajem Vám príjemné prázdniny...


Create a Free Website With Webador