1. B

Termín: do 27.3. 18:00

Angličtinu prosím zatiaľ opakovať online na stránke:

https://anglictina.iedu.sk/, zadajte kód úlohy: 4LS37  


24. 3. 2020

Úloha a cvičenia z prvouky                            

Pokus:  Na misku a vlhkú vatu polož fazuľku, daj misku na teplé slnečné miesto a pravidelne polievaj.

Pozri si na youtube.com tieto videá:

Youtube.com/watch?v=Htr2_ShebF0

Youtube.com/watch?v=tVXRxibKDec

Youtube.com/watch?v=oOCJPnmr9o0                  

Po prezretí videí skús vypracovať pracovné listy.


31. 3. 2020

Anglický jazyk

anglictina.iedu.sk   kód úlohy: BMRFA


Termín: 30. 3. - 3. 4.

Katolícka náboženská výchova -

prac. zošit s. 46-47: Vzkriesenie Jairovej dcéry - vyfarbiť

- text k obrázku je v prílohe


7. 4. 2020

Anglický jazyk - anglictina.iedu.sk  kód úlohy: LUP6GK

 

Slovenský jazyk - link na písmeno f:

moj.kozmix.sk/obsah/svp/slovensky-jazyk-a-literatura/p/lpc_sk_lng_031


16. 4. 2020

ANJ - kód úlohy: DS6XY - anglictina.iedu.sk  do nedele 19.4. 18:00


16. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 109-111: popolcová streda je začiatok pôstneho obdobia, kedy sme na čele značení popolom na znak snahy polepšiť sa

- prac. zošit s. 49 vyfarbiť tŕňovú korunu a do nej nakresliť podľa zadania dole


21. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

 Látka:  Pán Ježiš umiera na kríži  –  učebnica s. 65 a pracovný zošit s. 20


21. 4. 2020

ANJ

kód úlohy: 8ETK5 - anglictina.iedu.sk 


23. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

e-učebnica s. 112-113 Kríž - znamenie smrti a znamenie života

- melódiu piesne Bol si tam nájdete napr. na: https://www.youtube.com/watch?v=duIMFPH--Ik

- pred krížom doma sa prežehnaj a poďakuj Pánu Ježišovi vlastnými slovami, že za Teba zomrel na kríži, aby si mohol/a ísť do neba

- prac. zošit s. 50-51: na s. 51 nelep slnečnicové semienka, ale ku krížu nakresli Pannu Máriu a sv. Jána, ktorí tam vtedy stáli


28. 4. 2020

ANJ

kód úlohy: ZNDZ1 - anglictina.iedu.sk 

Učebnica str. 26 - členovia rodiny


28. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Ježiš vstal z mŕtvych  –  učebnica s. 69 a pracovný zošit s. 21


30. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

e-učebnica s. 114-116 - Ježiš vstal z mŕtvych
- vedieť porozprávať vlastnými slovami, čo sa stalo vo veľkonočné ráno
- na obrázku si všimni, že Pán Ježiš si nechal 5 rán po klincoch na rukách a nohách a po kopiji v boku; tieto rany ho už nebolia, ale sú svedectvom, že pre nás zomrel na kríži. Hoci robíme zlé vec, urobil to z lásky k nám.
- prac. zošit s. 52


5. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

 Látka:  Ježiš odchádza k Otcovi  –  učebnica s. 74 a pracovný zošit s. 22


5. 5. 2020

ANJ - kód úlohy:  OBJ7E - anglictina.iedu.sk 


7. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

 e-učebnica s. 117-119 Symboly Veľkej noci
- na čistý papier si prekresliť symboly Veľkej noci z prílohy, ich význam je v pomôcke, papier si vložiť do prac. zošita


12. 5. 2020

ANJ - kód úlohy: PGH95 - anglictina.iedu.sk 


14. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

 Látka:  Prichádza Pomocník  –  učebnica s. 78 a pracovný zošit s. 23


14. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

e-učebnica s. 120-122 Za zatvorenými dverami
- z desiatového vrecúška si môžeš urobiť "bábku": na jednu stranu nakresli tvár smutného apoštola, na druhú veselého po stretnutí so zmŕtvychvstalým Pánom Ježišom. Ak si dáš dovnútra ruku, môžeš niekomu zahrať udalosť za zatvorenými dverami
- prac. zošit s. 53 - vyfarbiť


19. 5. 2020

ANJ - kód úlohy: RPKUW - anglictina.iedu.sk 


21. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Boží dar viery  –  učebnica s. 82 a pracovný zošit s. 24


21. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

e-učebnica s. 123-125 Nedeľa
- nedeľa je sviatočný deň, pretože v nedeľu vstal zmŕtvych Pán Ježiš
- deti si môžu zaspievať pieseň: https://www.youtube.com/watch?v=VRmTSdC0TfE
- prac. zošit s. 54-55


26. 5. 2020

ANJ - kód úlohy: XZPWR - anglictina.iedu.sk 


28. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

e-učebnica je učebnica sprístupnená z internetu ministerstvom školstva, ako to máte na hlavnej stránke kde sa píšu úlohy - tam je aj odkaz aj heslo (učebnice som deťom domov nedával, aby toľko nenosili v taške, doma len dokončievali, čo sme nestihli), ale pre jednoduchosť posielam v prílohe stránky z učebnice na dnešnú tému Kostol


2. 6. 2020

ANJ - kód úlohy: O7GG4 - anglictina.iedu.sk 


4. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Cirkev – spoločenstvo veriacich  –  učebnica s. 86 a pracovný zošit s. 25 - 26


4. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica v prílohe Božia rodina

- prac. zošit s. 57 (strom má súvis so stromom a témou na s. 12, kde išlo o prirodzenú rodinu a tu o Božiu rodinu, kde sme si bratia a sestry, máme nebeského Otca, čo môžete deťom dať do súvisu)


9. 6. 2020

ANJ - kód úlohy: XFTOR - anglictina.iedu.sk 


11. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica v prílohe Duch Svätý
- prac. zošit s. 58-59


11. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Môj krst a moji krstní rodičia  –  učebnica s. 89 a pracovný zošit s. 27


16. 6. 2020

ANJ - učebnica str. 30,31


18. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica v prílohe Svätý Juraj
- prac. zošit s. 60-61


18. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Modlitba – rozhovor s Pánom Bohom  –  učebnica s. 93 a pracovný zošit s. 28

Chcem Vás požiadať, aby ste učebnice z náboženstva ktoré ste používali v tomto školskom roku nevracali. Budeme ich používať ešte v septembri na zopakovanie učiva z tohto šk. roka. Prosím odložte si aj pracovné zošity a nevyhadzujte ich !!!

Pozývam Vás na ďakovné bohoslužby na ukončenie tohto školského roka, ktoré budú v nedeľu 28. 6. 2020 o 10:00 v našom evanjelickom chráme v Štrbe. Príďte sa poďakovať Pánu Bohu, za Jeho požehnanie, pomoc a ochranu... Prajem Vám príjemné prázdniny...


Plán výučby 30. 3 - 15. 5.

Uvedený nižšie alebo si ho môžete stiahnuť priamo do počítača.

Plán výučby


Výtvarná výchova

Create a Free Website With Webador