2. roč

17. 3. 2020

Anglický jazyk - Lekcia 8 slovná zásoba na str. 43 v učebnici, odpísať slovíčka do zošita a naučiť sa

Informatika - Precvičovanie písania a kopírovania

Matematika - uč. str. 30/23,25 PZ str. 19

Slovenský jazyk - PZ str. 40 uč. str. 77/ prepíš do zošita poučku v žltom rámčeku

PVO - úloha je na 2 týždne, žiaci vypracujú projekt, ktorý už majú zadaný o živote mravcov- projekt obsahuje aspoň 10 viet a pár obrázkov.

Výtvarná výchova - úloha je na 2 týždne, nakresliť, namaľovať alebo vystrihnúť a nalepiť, poprípade skombinovať viac techník, podľa možností ktoré momentálne máte doma JARNÝ STROM ( môžete použiť čokoľvek, čo vás napadne, fantázii sa medze nekladú, ale napr. ak nemáte výkres, môžete použiť kartón z krabice, alebo kancelársky papier, farby, voskovky, pastelky, fareb.papier, gombíky, kamienky, obaly od vajíčok...... možností je veľa, vo výbere vás neobmedzujem).

V prípade akýchkoľvek otázok, som Vám k dispozícii, volajte, píšte, mailujte. 

Mgr. Lenka Želonková


19. 3. 2020

Matematika - uč. str. 31/26,28,30,32

Slovenský jazyk - PZ str. 41 a 42 + napísať diktát, ktorý som deťom nahrala na nahrávku, pustite im ju a nech píšu tak, akoby sme boli v škole.

Čítanie - uč. str. 73 a 74, PZ str. 44 a 45.


Termín: do 27.3. 18:00

Anglický jazyk - Môžete si zopakovať aj na stránke:

https://anglictina.iedu.sk/, zadajte kód úlohy: X8GOW 


24. 3. 2020

Matematika -PZ str. 20,21

Slovenský jazyk -uc. str. 77/6,8-ustne, 77/7,9- pisomne

Čítanie - uč. str. 75 a PZ str. 45/ Listicka a hlavac

Anglický jazyk - Prosím zopakovať lekciu 8- budovy v meste a čísla 11-20


26. 3. 2020

Anglický jazykProsím precvičujte slovnú zásobu.

www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani.php

Matematika- uč. str. 31/33,35 a str. 32/1,2,3

Slovenský jazyk - PZ str. 43 

 uč. str. 78/1- pomenuj a názvy napíš do zošita.

uč. str. 78/ poucka v žltom rámčeku--prepis do zosita

uč. str. 78/2

Čítanie- str. 76/ Janko Hrasko

PZ str. 46

V piatok pustiť deťom nahrávku s diktátom a v pondelok sa vidíme na Skype. Mgr. Lenka Želonková 


31. 3. 2020

Anglický jazyk  - stránka anglictina.iedu.sk

kód úlohy: W3S1Z


31. 3. 2020

PVO- str. 64 a 65

MAT- uč. str. 32/4,5,7- ústne a str. 32/6,8- pisomne 

MAT- PZ str. 22

SJL- uč. str. 78/3,4a,5a,b - ustne a str. 78/4b,6, lienkova úloha - pisomne 

SJL- PZ str. 44/1

VYV- úloha na 2 týždne, namaľuj, nakresli, alebo nalep ako si predstavuješ Jarné,, zubaté'' slniečko. 


Termín: 30. 3. - 3. 4.

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 74-76 prečítať: Moje svetlo pre druhého

- vypracovať v pracov. zošite s. 31


2. 4. 2020

MAT-PZ str. 23

MAT-uc. str. 33/9,12- ústne, 33/10,11,13- pisomne 

SJL-uc.  str. 79/1- ústne + poucka- pisomne

               str. 79/2,4- pisomne

               str. 79/3- ústne 

               str. 80/7- pisomne

SJL-PZ str. 44- dokončiť 

CIT- uč. 79/Ked slnce zasvieti, Kukulienka

CIT- PZ 47/ Keď slnce zasvieti, Kukulienka


2. 4. 2020

Anglický jazyk - Zopakujte si celú lekciu 8


7. 4. 2020

ANJ- kód úlohy: 1DZ6S - stránka anglictina.iedu.sk


7. 4. 2020

PVO - str. 66

CIT- uč. str. 80,81. PZ- str. 47/CIN-CIN

SJL- uč. str. 81- celá strana ústne, do zošita prepísať len poučku v žltom rámčeku

uč. str. 82/6 a lienková úloha - písomne

MAT- uč. str. 33/15- písomne

          uč. str. 33/16- ústne

          PZ- str. 24,25


7. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 77-80 prečítať podobenstvo o boháčovi a Lazárovi a
odpovedať podľa textu na otázky na s. 78 hore
- lakomstvo nám bráni ísť do neba (ako boháčovi); Viem sa podeliť?; na s. 79 a 80 dole je napísané, ako sa chrániť lakomstva a čo robiť dobré pre druhého
- prac. zošit s. 32


16. 4. 2020

ANJ - kód úlohy: CKCEW - stránka anglictina.iedu.sk do nedele 19.4. 18:00


16. 4. 2020

SJL- uč. str. 83/1- ústne

                 str. 83/2,3,5,6 - písomne

                 PZ str. 45

MAT- PZ str. 26,27

CIT- uč. str. 82/ Marec, Veľká noc

         PZ str. 48/ Marec, Veľká noc


21. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Kráľovná Ester  –  učebnica s. 55 prečítať a pracovný zošit s. 23 urobiť 


21. 4. 2020

ANJ

učebnica str. 32 - odpíšte si gramatickú tabuľku

kód úlohy:  6J1LQ - stránka anglictina.iedu.sk 


21. 4. 2020

SJL- uč. str. 92/5,7 ustne

         uč. str. 92/6,8 pisomne

         uč. str. 92/ poucka v žltom rámčeku prepisat

         PZ str. 46

MAT- PZ str. 28,29

PVO- str. 67,68


21. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 82-86 Zmluva na Sinaji prečítať
- do zošita si nakresli obrázok z prílohy a napíš: Pán Boh dal Izraelitom svoju zmluvu: Desať Božích prikázaní - Desatoro. Boli napísané na dvoch kamenných tabuliach a dal ich Mojžišovi na vrchu Sinaj. Ale všetko, čo máme robiť podľa Desatora je vpísané aj do srdca každého človeka.
- prac. zošit s. 33 (pri úlohe č. 2 je chyba v zadaní, pomoc v učebnici hľadaj na s. 84-85)
- nezabúdajte si vyfarbovať sviečky na okraji pac. zošita


23. 4. 2020

SJL- uč. str. 93/10, 14- ustne

              str. 93/ 11,12- písomne

              str. 93/ obe lienkové úlohy- písomne

MAT- uč. str. 34/18,20 - ústne

               str. 34/ 19 (prvé 2 stĺpce), 21,22 -písomne

           PZ- str. 30

ČIT- uč. str. 84/ Rozprávka o maľovanom vajíčku

              str. 86/ Na smolu

        PZ- str. 49/ Rozprávka o maľovanom vajíčku, Na smolu

Prosím spraviť test z matematiky na stránke www.alfbook, heslo: ucimesadoma, vybrať 2.ročník, matematika, čísla do 100, počítame do 100- sčitovanie bez prechodu cez základ 10.

Test spraviť do 26.04. a výsledok testu odfotiť a poslať na Messenger, ďakujem.


28. 4. 2020

ANJ

str. 33 vypíšte si názvy predmetov z obrázka do zošita a gramatickú tabuľku.

kód úlohy: EO14G - stránka anglictina.iedu.sk 


28. 4. 2020

MAT- PZ- str. 33/1 a lienková úloha

                str. 32/4 a lienková úloha

                str. 31/3

                str.34/ celá

SJL- PZ- str. 50,51

PVO - str. 69


28. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Prorok Eliáš  –  učebnica s. 58 prečítať a pracovný zošit s. 24 urobiť 


28. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 87-89 (23. téma) Desatoro - pravidlá   - prečítať

- pravidlá sú na to, aby nás chránili pred nešťastím

- obmedzujú nás čo môžeme a čo nemôžeme robiť, aby sme neublížili sebe či inému

- tak je to aj s Desiatimi Božími prikázaniami (Desatoro) - Pán Boh nám ich dal ako dar, aby sme vedeli, čo máme alebo nemáme robiť, aby sme neprišli o večný život, ktorý nám dal v krste

- prac. zošit s. 34


30. 4. 2020

ANJ

juvenia-education.sk/_subory/files/busy_bee_2-track_29___lesson_9.mp3

Zopakujte si tieto slovíčka.


30. 4. 2020

SJL-      uc. str. 94/1,3- ustne

               str. 95/ poucka- prepisat

               str. 95/ 6,8- pisomne

               PZ str. 52- celá

MAT-  PZ str. 37/ 1,2, DA, lienkova uloha

             str. 36/ 3,4, lienkova uloha

             uč. str. 35/ 4,7

CIT-  uč. str. 88,89

           PZ str. 50- celá 


5. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 135-136 prečítať Pani Múdrosť – je to alegorický príbeh na ľahšie pochopenie Deasatora

- na s. 94-95 sú ruky, na ktorých sú mená detí pani Múdrosti, tie sa naučte za sebou; každé meno je vlastne jednoslovné zhrnutie jedného príkazu Desatora, ktoré sa budeme učiť budúci rok

- prac. zošit s. 35


5. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Eliáš a Elízeus  –  učebnica s. 61 prečítať a pracovný zošit s.


5. 5. 2020

ANJ - Príloha

kód úlohy: 6SFGE - stránka anglictina.iedu.sk 


5. 5. 2020

PVO- str. 70, 71- celá, nerobíme 4.úlohu

SJL- uč. str. 96/ 9, 12 - ústne

              str. 96/ 11, 13, slniečková úloha a lienková úloha s 1 bodkou- písomne

MAT- PZ str. 43- celá

               str. 42/ 1, 5


7. 5. 2020

MAT- PZ- str. 46/1,2

                 str. 45/1,2,5

                 str. 44/ 2,3, DA

SJL- PZ- str. 53/ celá

CIT- uč. str. 90,91

        PZ- str. 51/ celá 


12. 5. 2020

ANJ - Príloha

kód úlohy: CTA1M - stránka anglictina.iedu.sk 


12. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

prečítať príbeh o pani Pravde s. 137-138 a otázky na s. 97-98
- zopakuj si zaradom mená detí pani Múdrosti (skrátené Desatoro)


12. 5. 2020

SJL - uč. str. 97/1,2,3 + odpísať poučku v žltom rámčeku
                  str. 98/6
MAT - uč. str. 38/30, 35/5- príklady počítaj pod seba, 38/34
PVO - str. 72- vyplnené odfotiť a poslať 

14. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Elízeus a Naamán  –  učebnica s. 63 prečítať a pracovný zošit s. 25


14. 5. 2020

MAT- PZ- str. 47

          uč. str. 37/ 24- počítajte pod seba

          uč. str. 38/ 35

SJL- PZ- str. 54,55

CIT- uč. str. 92/ O uspávanke, Dobrú chuť

         uč. str. 93/ Mamičkino poď

         PZ- str. 52/ celá

Prosím urobiť test a poslať mi odfotený výsledok do nedele 17.05.

www.alfbook.sk/ 2.ročník/ SJL/ vety/ rozkazovacie,zvolacie a želacie vety


19. 5. 2020

ANJ - Príloha

kód úlohy: LNWXR - stránka anglictina.iedu.sk 


19. 5. 2020

SJL- uč. str. 99/14- vety odpísať pod seba a zelenou far. zafarbiť všetky zvolacie vety, modrou farb. zafarbiť všetky želacie vety, žltou farb. zafarbiť všetky rozkazovacie vety. Tí, ktorí sa nezúčastnili online vyučovania mi to pošlú prefotené na Messenger.

uč. str. 99/ všetky lienkové úlohy

MAT - PZ str. 48

PVO - str. 73,74

Do utorka 19.05. , do 18:00 hod urobiť test a výsledok mi poslať na Messenger.

www.alfbook.sk/ 2.ročník/ SJL/ vety/ veta

heslo: ucimesadoma


19. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

prečítať príbeh o pani Dobrote s. 139-140 a s. 90-91
- prac. zošit s. 37


21. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Jonáš  –  učebnica s. 65 prečítať a pracovný zošit s. 26 urobiť


SJL- uč. str. 100/1 - písomne

                str. 100/ 2,3a,4 - ústne

                str. 101/ 6,8,9 - písomne

                str. 101/ 7- ústne

MAT- PZ str. 49/ 1,3, lienkova úloha

                str. 50 - celá

CIT- uč. str. 94- 96/ O načisto obrátenej krajine

         PZ str. 53/ O načisto obrátenej krajine

 

Prosím rodičov, aby mi dali vedieť do 22.05. či ich dieťa nastúpi od 01.06. do školy. Všetky potrebné inf. som vám poslala na maily, tiež ich nájdete na našej FB stránke.


26. 5. 2020

ANJ - Príloha

kód úlohy: PBX71 - stránka anglictina.iedu.sk 


26. 5. 2020

SJL- uč. str. 102- celá, úlohy 3,4, lienka s 1 bodkou- poslať

MAT- PZ str. 52 celá

PVO - str. 76,77 - celá, na FB stránke sú poznámky, ktoré si deti prepisu. 


26. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

prečítať príbeh o pani Kráse s. 141-142 a s. 92
- zopakovať si mená detí pani Múdrosti


28. 5. 2020

SJL- uč. str. 103- celá ústne

                D.U.- do malého zošita napíš list (5 viet) svojej p.ucitelke (mne) o tom, čo si robil počas korony, kým sme boli doma, či ťa niečo trápilo, alebo ti niečo robilo radosť. Pošli mi to odfotené na messenger do piatka večera.

MAT- PZ str. 58

CIT- uč. str. 102/ Papier znesie všetko

        PZ str. 56/ Papier znesie všetko

        D.U. V pondelok priniesť do školy 1 detský časopis (môže byť aj staršie vydanie), ti, ktorí sa budú učiť doma, mi odfotila časopis, ktorý čítali a napíšu, ktorý  článok ich najviac zaujal a prečo. 


2. 6. 2020

ANJ 

Book str. 37/Vypočujte si pesničku.

Slovíčka z lekcie 10 na str. 43 si odpíšte do zošita.

kód úlohy: JYCYE - stránka anglictina.iedu.sk 


2. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 100-103 Odchod z domu otca - prečítať, odpovedať na otázky
- naučiť sa, čo je ľútosť na s. 103 dole
- prac. zošit s. 38


4. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Daniel v jame s levmi  –  učebnica s. 67 prečítať a pracovný zošit s. 27 urobiť


9. 6. 2020

ANJ -Book 38/1,2,3

kód úlohy: N68TF - stránka anglictina.iedu.sk 


9. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 104-106 Návrat do domu otca - prečítať
- prac zošit s. 39


11. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Ján Krstiteľ  –  učebnica s. 69 prečítať a pracovný zošit s. 28 urobiť


16. 6. 2020

ANJ - Book 39/1,2,3


16. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

107-115 Hostina + opakovanie - prečítať

- prac. zošit s. 40-41

- keď už máte vyfarbené všetky sviečky, rýchlo si prelistujte prac. zošit spredu dozadu a uvidíte, ako vám sviečka rastie a horí


18. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Pokrstenie Ježiša  –  učebnica s. 71 prečítať

Chcem Vás požiadať, aby ste učebnice z náboženstva ktoré ste používali v tomto školskom roku nevracali. Budeme ich používať ešte v septembri na zopakovanie učiva z tohto šk. roka. Prosím odložte si aj pracovné zošity a nevyhadzujte ich !!!

Pozývam Vás na ďakovné bohoslužby na ukončenie tohto školského roka, ktoré budú v nedeľu 28. 6. 2020 o 10:00 v našom evanjelickom chráme v Štrbe. Príďte sa poďakovať Pánu Bohu, za Jeho požehnanie, pomoc a ochranu... Prajem Vám príjemné prázdniny...