2. ročník - šk. rok 2020/2021 - Dištančné vzdelávanie - zadania a úlohy


Úlohy: od 11. 1. 2021 - 15. 1. 2021

Úlohy si môžete stiahnuť priamo do počítača cez tlačidlo Download.

Úlohy 11. 1. 2021 - 15. 1. 2021
Word – 13.2 KB

Úlohy: od 18. 1. 2021 - 22. 1. 2021

Pokiaľ sa Vám úlohy nezobrazia, môžete si ich stiahnuť priamo do počítača cez tlačidlo Download.

Úlohy 18. 1. 2021 - 22. 1. 2021
Word – 13.3 KB

Create a Free Website With Webador