3. roč - Jún

2. 6. 2020

ANJ 

kód úlohy: KYQTS - - stránka anglictina.iedu.sk

Book 54/70
Vypočujte si a odpíšte do zošita názvy dní v týždni.
55/71,72
Nahrávky:


2. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 90-91 Bohoslužba obety - prečítať
- otázka č. 68 a opakovať všetky doterajšie


4. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Krst kráľovského dvorana  –  učebnica s. 79 prečítať a pracovný zošit s. 31 urobiť


Domáce vyučovanie 1. 6. - 5. 6. 

Pokyny sú uvedené nižšie:


9. 6. 2020

ANJ - Príloha

kód úlohy: MQHK3 - stránka anglictina.iedu.sk


9. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 92-93 Bohoslužba obety - prečítať
- bohoslužba obety má tri časti:
1. príprava obetných darov
2. premenenie
3. sväté prijímanie
- dokončiť v prav. zošite s. 31


11. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Peter a Kornelius  –  učebnica s. 82 prečítať a pracovný zošit s. 32 urobiť


Domáce vyučovanie 8. 6. - 11. 6. 

Pokyny sú uvedené nižšie:


16. 6. 2020

ANJ -

Book 57/5,6 do zošita
60/1,2,3,4 do zošita


16. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 94-98 - Pozvanie na hostinu - prečítať

- prac. zošit s. 32-33

- otázky: 72-74, teda už všetky


18. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Diakon Štefan  –  učebnica s. 91 prečítať a pracovný zošit s. 33 urobiť

Chcem Vás požiadať, aby ste učebnice z náboženstva ktoré ste používali v tomto školskom roku nevracali. Budeme ich používať ešte v septembri na zopakovanie učiva z tohto šk. roka. Prosím odložte si aj pracovné zošity a nevyhadzujte ich !!!

Pozývam Vás na ďakovné bohoslužby na ukončenie tohto školského roka, ktoré budú v nedeľu 28. 6. 2020 o 10:00 v našom evanjelickom chráme v Štrbe. Príďte sa poďakovať Pánu Bohu, za Jeho požehnanie, pomoc a ochranu... Prajem Vám príjemné prázdniny...


Domáce vyučovanie 15. 6. - 19. 6. 

Pokyny sú uvedené nižšie: