3. roč - Marec, Apríl, Máj

17. 3. 2020

Anglický jazyk -  Lekcia 11 str. 43 v učebnici - napísať do zošita názvy sviatkov a mesiace v ktorých sú dané sviatky

Informatika - Precvičovanie písania na klávesnici + kopírovanie

Katolícka náboženská výchova 

  • Naučiť sa do otázky 47 vrátane, predchádzajúce opakovať, osobitne
  • opakovať sv. spoveď: čo robiť pred počas a po sv. spovedi 

Úloha: Sledovať reláciu Školský klub pre malých školákov, ktorá bude na Dvojke každý pracovný deň v čase od 9:15 - 10:00. 

Na Dvojke sledovať rozprávky O deťoch a zvieratkách (11:35 - 11:45), Mláďatá (od 19:45).


Termín: do 27.3. 18:00

Anglický jazyk - Úloha na www. anglictinaiedu.sk, zadajte kód úlohy: WQ5NX 


24. 3. 2020

Anglický jazyk - Názvy ročných období a mesiacov, sloveso CAN- vedieť

str. 43/59 v učebnici

 

Hudobná výchova

Úloha: Z učebnice na str. 53 si do notového zošita prepíš pieseň Červené jabĺčko (tretia pieseň - posledná na strane). K textu si nakresli obrázok. Keď to budeš mať, zjedz jedno jabĺčko. Potom si pieseň zaspievaj a nauč sa ju naspamäť. 

https://www.youtube.com/watch?v=wTbD6j6Qp5Q

https://www.youtube.com/watch?v=_68ktVmitCE


26. 3. 2020

Úloha: 

Ahojte! Dávam Vám do pozornosti dve stránky, ktoré by sa Vám mohli páčiť a mohli by Vám pomôcť pri učení, precvičovaní i opakovaní tretiackeho učiva. Tí, ktorí máte možnosť, to určite vyskúšajte. Pozdravujem Vás. Dúfam, že sa čoskoro stretneme! Držte sa a buďte zdraví!  

www.alfbook.sk 

1. zadať kód ucimesadoma 

2. ŠTART

3. na lietadle si vybrať 3. ročník a predmet


Druhú stránku s online učením a zaujímavými prednáškami pre Vás pripravila Detská univerzita Komenského. www.dukonline.sk


26. 3. 2020

Anglický jazyk - Prosím precvičujte slovnú zásobu.

www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani.php


31. 3. 2020

Anglický jazyk  - stránka anglictina.iedu.sk

kód úlohy: 4G1TW


Termín: 30. 3. - 3. 4.

Katolícka náboženská výchova -

prečítať v učebnici s. 66-67 Staré musí odumrieť...

- v prac. zošite s. 22

- nové otázky: 48 - 50


2. 4. 2020

Anglický jazyk - Lekcia 12- V parku- str. 12/60- prečítajte si text, skúste si ho preložiť a odpíšte si vety z obrázka do zošita. Napr. I am playing football. Ja hrám futbal. / deje sa to teraz v tejto chvíli, preto prítomný priebehový čas- teraz prebieha./Pesničky - Hudobná výchova


7. 4. 2020

ANJ -    učebnica str. 12- odpíšte si zelenú gramatickú tabuľku do zošita

slovíčka zo str. 66-lekcia 12 odpísať

stránka anglictina.iedu.sk

kód  úlohy:  XXRH6


7. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 68-71 Smrť a nový život prečítať
- sú to udalosti, ktoré práve slávime
- základ je: Prečo zomrel Pán Ježiš? (pozri s. 71 alebo  PZ úloha č. 2
alebo otázka 58)
- otázky 58-60  (51-57 budú neskôr)
- prac. zošit s. 2416. 4. 2020

ANJ - kód úlohy: PH9HM - stránka anglictina.iedu.sk do nedele 19.4. 18:00

učebnica str. 47/ THIS, THAT - do zošita, 62 - ďalšie čísla - do zošita
21. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Posledná večera  –  učebnica s. 63 prečítať a pracovný zošit s. 25 urobiť


21. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 72-75 Kresťanská Veľká noc prečítať
- naučiť sa jednotlivé dni Trojdnia: Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa a čo sa v jednotlivých dňoch stalo

(pomôžu vám otázky a odpovede na s. 75 dole aj prac. zošit
- hoci sú vymenované štyri dni, podľa liturgického počítania sa slávenie sviatku začína po západe slnka predchádzajúceho dňa, Posledná večera Zeleného štvrtka teda patrí už k piatku a potom to sedí
- prac. zošit s. 25
- otázky č. 51, 61, 62


21. 4. 2020

ANJ  - príloha Busy bee

kód úlohy: 56ZCL - stránka anglictina.iedu.sk


23. 4. 2020

ANJ
28. 4. 2020

ANJ

Príloha + nahrávka

kód úlohy: MFMOG - stránka anglictina.iedu.sk


28. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Ježiš v Getsemane  –  učebnica s. 66 prečítať a pracovný zošit s. 26 urobiť


28. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 78-79 Ježiš nasycuje prečítať

- prerozprávaj niekomu doma udalosť rozmnoženia chleba

- prac. zošit s. 26

- otázky č. 52-57


30. 4. 2020

ANJ

Príloha a prezentácia There is, there are5. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 80-83 Ježiš sa stáva Chlebom – prečítať

- je to jedna z najdôležitejších tém, preto jej venujte náležitú pozornosť: Pán Ježiš medzi nami ostáva a dáva sa nám pod vonkajšími spôsobmi chleba a vína. 

Po slovách premenenia sa navonok nič nemení: vidíme chlieb, cítime chlieb, ale už to nie je chlieb, ale vnútri sa zmenil na Pána Ježiša, už je to Pán Ježiš navonok viditeľný ako chlieb, ale je to On

- prac. zošit s. 27-28

- otázky č. 66, 67, 69, 70, 71


5. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Ježišova smrť  –  učebnica s. 69 prečítať a pracovný zošit s. 27 urobiť


5. 5. 2020

ANJ -

Príloha

kód úlohy: 5CXF3 - stránka anglictina.iedu.sk12. 5. 2020

ANJ - Príloha

kód úlohy: 931ZZ - stránka anglictina.iedu.sk


12. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 84-85 Stretnutie s Ježišom - prečítať
- prac. zošit s. 29
- opakovať doterajšie otázky


14. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Ježišovo vzkriesenie  –  učebnica s. 73 prečítať a pracovný zošit s. 28 - 29 urobiť19. 5. 2020

ANJ - Príloha

kód úlohy: RK3US - stránka anglictina.iedu.sk


19. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 86-87 Obeta ako dar - prečítať
- Aká obeta má hodnotu?
- vlastnými slovami prerozprávaj príbeh o sv. Tarzíciovi
- prac. zošit s. 30
- otázka č. 63


21. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Misijný príkaz a vstúpenie  –  učebnica s. 76 prečítať a pracovný zošit s. 30 urobiť26. 5. 2020

ANJ - Príloha

kód úlohy: TAA6W - stránka anglictina.iedu.sk


26. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 88-89 Svätá omša - prečítať
- okrem bohoslužby slova a obety (dve časti sv. omše) máme aj úvodné obrady - prípravu a záverečné obrady; na s. 88-89 sú úvodné obrady
- prac. zošit s. 31, vypracuj len úlohu č. 1 a len prvé štyri riadky
- otázky č. 63-65Úlohy za mesiac Jún nájdete na novej podstránke.