4A Hudobná výchova

24. 3. 2020

Hudobná výchova

Úloha: Do notového zošita si prepíš poznámky. V učebnici na str. 27 si prečítaj text piesne Trenčianske hodiny. 1. a 2. strofu si prepíš do zošita. Vypočuj si ukážku piesne a skús si ju zaspievať. Môžeš si vyskúšať aj zatancovať valčík. 

https://www.youtube.com/watch?v=eOiS1ngCZPY

https://www.youtube.com/watch?v=glNLfjkaL70


31. 3. 2020

Úloha: Prečítaj si texty piesní na str. 28, 29 a 30. Vypočuj si ukážky z youtube. Do notového zošita si doplň poznámky. 

 

Pred muzikú verbunk chasa stojí

https://www.youtube.com/watch?v=20_bsErmzqI

verbunk

https://www.youtube.com/watch?v=PxA0sh2qJW8&t=27s

https://www.youtube.com/watch?v=VFgiB0hgdos

Pri Prešporku kraj Dunaja

https://www.youtube.com/watch?v=_AeKGy1hveM&t=213s

Tance z Tekova

https://www.youtube.com/watch?v=nKoB8cInTJs


Create a Free Website With Webador