4A Informatika + Vlastiveda + Prírodoveda

Informatika - Precvičovanie písania na klávesnici + kopírovanie 

Vlastiveda - Opakovanie - Od Tatier k Dunaju, str. 86, 87, 88

Prírodoveda - Opakovanie - Spoločenstvo polí


Práca do 12. 4. 2020

Vlastiveda

- Podunajská rovina, str. 3

- Nitra s okolím, str. 6

- Zlaté Moravce s okolím, str. 9

- Topolčany s okolím, str. 12

 

Prečítať si nové učivo, priradiť správne fotografie, vyriešiť kvíz, 

urobiť všetky úlohy, prečítať zaujímavosť, urobiť stále pozvanie na výlet

a nakoniec prečítať povesť. 

 

NEZABUDNI STÁLE POUŽÍVAŤ MAPU SLOVENSKA 


Práca do 12. 4. 2020

Prírodoveda

- Živočíchy spoločenstva polí, str. 90

- Vodné spoločenstvo, str. 92

 

str. 90 - prečítať si o živočíchoch + podčiarknuť informácie, ktoré sú

dôležité

str. 91 - úloha č. 3 + úloha 1,2,3 + napísať moje poznámky

str. 92 - vyplň prázdne plôšky,  prečítaj zápisník detektívov + označiť, ktoré informácie ste vedeli

str. 93 - moje poznámky. POKUS NETREBA!!!


Práca do 26. 4. 2020

Vlastiveda

- Prievidza s okolím, str. 15

- Levice a Štúrovo s okolím, str. 18

- Štiavnické vrchy, str. 21

 

 Prečítať si nové učivo, priradiť správne fotografie, vyriešiť kvíz, 

urobiť všetky úlohy, prečítať zaujímavosť, urobiť stále pozvanie na výlet

a nakoniec prečítať povesť. 

 

NEZABUDNI STÁLE POUŽÍVAŤ MAPU SLOVENSKA 


Práca do 26. 4. 2020

Prírodoveda

- Rastliny vodného spoločenstva, str. 94

- Živočíchy vodného spoločenstva žijúce vo vode, str. 97

 

str. 94 - prečítať si o rastlinách + podčiarknuť informácie, ktoré sú

dôležité, vypracovať úlohu č.2

str. 95 - úloha č. 3, 4 

str. 96 - úloha č. 5,  prečítaj múdrosti detektívov

str. 96 - moje poznámky - napísať v skratke čo ste sa naučili

str. 97 - prečítať o živočíchoch + zápisník detektívov - označiť čo sme vedeli, čo je nové

čo sme nevedeli - vypracovať úlohy

str. 98 - úloha č. 3 + napísať čo sme sa naučili


Práca do 8. 5. 2020

Prírodoveda

Živočíchy vodného spoločenstva žijúce pri vode

- Prečítajte si o živočíchoch, podčiarknite si dôležité informácie.

- Porovnajte kuru domácu s kačicou divou + vyfarbite

- str. 100 - na linajky napíšte, akú úlohu zohráva voda pri ich rozmnožovaní

- str. 101 - úloha 6 vypracovať, prečítať múdrosti detektívov

- na záver napísať do riadkov čo ste sa naučili

 

Nezabudnite si vypísať dátum, teplotu a počasie :)


Práca do 8. 5. 2020

Vlastiveda

Témy: Kremnické vrchy, Žiar nad Hronom s okolím
s. 24- Prečítať text, zakrúžkovať si na mapke hrubovytlačené pojmy z textu, vypracovať úlohy 24/2, 25/3,4,6,kvíz , zaujímavosť 26/ pozvanie na výlet, povesť

s. 27 - Prečítať text, zakrúžkovať si na mapke hrubovytlačené pojmy z textu, vypracovať úlohy 27/2, 28/4, Kvíz, 28/6 tajnička, 28/7, 29/ pozvanie na výlet, povesť 

 

NEZABUDNI SI VŠETKO UKÁZAŤ NA VEĽKEJ MAPE SLOVENSKA
Príloha - Test z vlastivedy Od Dunaja po Hornád - poslať na kontrolu na emailovú adresu marektekel@gmail.com


Práca do 31. 5. 2020

Vlastiveda

Zvolen s okolím - s. 30- Prečítať text, zakrúžkovať si na mapke hrubovytlačené pojmy z textu, vypracovať úlohy 30/2, 31/4,6,7, kvíz, zaujímavosť, 32/ pozvanie na výlet, povesť 

Banská Bystrica s okolím -  s. 33- Prečítať text, zakrúžkovať si na mapke hrubovytlačené pojmy z textu, vypracovať úlohy 33/2, 34/4,6,7, kvíz, zaujímavosť, 35/ pozvanie na výlet, povesť

Poľana - s. 36- Prečítať text, zakrúžkovať si na mapke hrubovytlačené pojmy z textu, vypracovať úlohy 36/2, 37/4,5,6,7, kvíz, zaujímavosť, 38/ pozvanie na výlet, povesť  

Lučenec s okolím -  s. 39- Prečítať text, zakrúžkovať si na mapke hrubovytlačené pojmy z textu, vypracovať úlohy 39/2, 40/4,5,7,8,  kvíz, zaujímavosť, 41/ pozvanie na výlet, povesť 

NEZABUDNI PRACOVAŤ S VEĽKOU MAPOU SLOVENSKA, VŠETKO SI UKAZUJ.  


Práca do 31. 5. 2020

Prírodoveda 

Praktické úlohy

Jednoduché stroje - prejdi sa po domácnosti, po dvore (v humne,šope,garáži). Hľadaj jednoduché stroje a pošli fotografie, kde sa nachádzajú a načo ich používame. Nezabudni! Jednoduché stroje sú páka kladka, naklonená rovina, ozubené koleso!!!  

Domáce práce a údržba domácnosti – alebo – Kde nieto poriadku, ide všetko do úpadku.  Odfoť sa pri činnosti, na ktorých sa pri starostlivosti o domácnosť zúčastňuješ ty. /napr. vysávanie, kosenie.../ Všetko pošli na moju emailovú adresu marektekel@gmail.com


Create a Free Website With Webador