4A Matematika

  • žiaci dostali 4 papiere + 1papier/ premena jednotiek/
  • naučiť sa násobilku 7,9

Matematika -  práca na 2 týždne do 13.4.2020


Matematika - práca na 2 týždne  14.4. - 28.4.2020


Matematika - práca na 2 týždne 28.4. - 12.5.2020


Matematika - práca na 2 týždne 12.5. - 26.5.2020


Termín: posledný týždeň pred nástupom do školy


Create a Free Website With Webador