4A Náboženské výchovy + Etika

Termín: 30. 3. - 3. 4.

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 92-96 prečítať: Sviatosť pomazania chorých

- v prac. zošite s. 28

- zopakovať si a vedieť spamäti sviatosti


16. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 98-101 Veže v našom meste - prečítať a ústne odpovedať na otázky ku textu

- prepísať do zošita rozdelenie kresťanov podľa schémy na s. 100 a naučiť sa + vedieť v čom sme rovnakí a v čom sa líšime

- potom ešte napísať do zošita: ekumenizmus - snaha o zjednotenie kresťanov, hlavne cez modlitbu

- prac. zošit s. 29


21. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  4.  prosba Modlitby Pánovej: Chlieb náš každodenný daj nám dnes!  –  učebnica s. 93 prečítať a pracovný zošit s. 40 urobiť


23. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 102-106 prečítať

- do zošita napísať poznámky z prílohy a naučiť sa

- prac. zošit s. 30


28. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  5.  prosba Modlitby Pánovej: A odpusť nám viny naše...  –  učebnica s. 97 prečítať a pracovný zošit s. 41 - 42 urobiť


30. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 107-111 Kostolné veže - symboly nádeje - prečítať
- z prílohy si nakreslite obrázky na rozpoznávanie stavebných slohov kostolov - pri baroku si vyber len jedno okno, ktoré si nakreslíš!
- ak ťa to zaujíma, na internete si nájdi slovo vitráž a pozri obrázky, prípadne si pozri ako sa vitráže robia na videu:
https://www.youtube.com/watch?v=vjaqC753-UQ
- prac. zošit s. 31


5. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  5.  prosba Modlitby Pánovej: ... ako aj my odpúšťame vinníkom svojim!  –  učebnica s. 100 prečítať a pracovný zošit s. 42 urobiť


7. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

- mesiac máj je zasvätený Panne Márii, modlievame sa Loretánske litánie
- nájdi si ich v modlitebnej knižke alebo na internete: https://modlitba.sk/?p=4247
- prečítaj si ich a rozmýšľaj, akými rôznymi menami voláme našu nebeskú Matku
- na záver sa ich pomodli
- dobrovoľné: môžeš sa zapojiť do aktivít z prílohy


14. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  6.  prosba Modlitby Pánovej: I neuvoď nás do pokušenia!  –  učebnica s. 104 prečítať a pracovný zošit s. 43 urobiť


14. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 112-115 Kresťan - nositeľ Krista - prečítať
- prac. zošit s. 32
- do zošita si napíš odpovede na tri otázky z učebnice na s. 115 dole (Zopakuj si)


21. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  7.  prosba Modlitby Pánovej: Ale zbav nás zlého!  –  učebnica s. 109 prečítať a pracovný zošit s. 44 urobiť


21. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 116-122 Kresťan - nádej pre svet - prečítať
- zapamätaj si, aká je viera bez skutkov. Čo potrebuje, aby taká nebola?
- prac. zošit s. 33-34


28. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 124-131 Modlitba - život v Božej prítomnosti - prečítať
- nie je to len "musím sa modliť", hoci, kto chce byť spasený musí sa modliť, ale na modlitbu pozerajme hlavne: "môžem sa modliť", je to moja výsada rozprávať sa s Otcom, ktorý ma miluje
- druhy modlitby: chvála, vďaka, prosba, odporosenie
- prac. zošit s. 37


4. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Záver Modlitby Pánovej  –  učebnica s. 113 prečítať a pracovný zošit s. 45 urobiť


4. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 132-133 Cirkev -prameň nádeje - prečítať

Farnosť je časť Božieho ľudu, o ktorý sa stará farár; zvyčajne je to obec, niekedy časť obce (napr. v Poprade sú teraz dve farnosti) Obec, ktorí je malá a nemá faru, je pridružená k farnosti ako filiálka, a tak je súčasťou farnosti.

- prac. zošit s. 38 (strany na knižke sú chybné, má byť 132-133)


11. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 134-138 Modlitba svätého ruženca - prečítať
- kto nevie, naučí sa, ako sa modlí ruženec
- nauč sa naspamäť tzv. fatimskú modlitbu, ktorá je po každom desiatku - s. 134 dole v zelenom rámčeku
- prac. zošit s. 39-40


11. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Opakovanie o Modlitbe Pánovej  –  pracovný zošit s. 46 - 47 urobiť


18. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

opakovanie
znova si pozri a zopakuj:
a) témy o Biblii - ako sa delí, koľko má kníh, čo obsahuje Starý a čo Nový zákon
b) rozdelenie a zemepis Svätej zeme
c) podobenstvá - aké poznáš?
d) Ježišove zázraky - ktoré si pamätáš?
e) príbeh o Jóbovi
f) rozdelenie kresťanov - katolíci, pravoslávni, protestantské cirkvi
g) stavebné štýly - románsky, gotický a barokový sloh - ako ich ľahko rozoznáš


18. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Chcem Vás požiadať, aby ste učebnice z náboženstva ktoré ste používali v tomto školskom roku nevracali. Budeme ich používať ešte v septembri na zopakovanie učiva z tohto šk. roka. Prosím odložte si aj pracovné zošity a nevyhadzujte ich !!!

Pozývam Vás na ďakovné bohoslužby na ukončenie tohto školského roka, ktoré budú v nedeľu 28. 6. 2020 o 10:00 v našom evanjelickom chráme v Štrbe. Príďte sa poďakovať Pánu Bohu, za Jeho požehnanie, pomoc a ochranu... Prajem Vám príjemné prázdniny...