4A Slovenský jazyk + Čítanie + Písanie


Slovenský jazyk

  • žiaci dostali 4 papiere
  • U 72/ 4,5,7, Opakujme si, A, B - úlohy vypracovať písomne do zošita
  • U 72/ VIAC HLÁV- ústne
  • Prac. zošit : 42 /celá strana
  • Precvičovanie pravopisu : 32/1 , strana 8-dokončiť

PÍSANIE

  • po str.21

ČÍTANIE

  • kniha - TROJRUŽA

Slovenský jazyk

Učivo na 2 týždne do 13. 4.

Všetky prílohy k učeniu sú uvedené nižšie (klikni na prílohu, ktorú si chceš otvoriť)


PÍSANIE - str. 22, 23 celá- 3b) Nie

ČÍTANIE - vid príloha Dievčatko z veže – vypracovať

  • U str. 86- 91- čítať a ústne odpovedať na otázky za textom
  • PZ str.  44-47

 Ak si dočítal knihu Trojruža prosím, vypracuj Čitateľský zápisník ./viď príloha/


Milí moji kamaráti,

veselé prežitie veľkonočných  sviatkov plných pohody, radosti, slniečka, úsmevu a spokojnosti v kruhu najbližších Vám praje Vaša pani učiteľka Katka.


Dobrý deň, touto cestou Vas prosím o zaslanie údajov  /mail adresu rodičov + krstné meno, priezvisko rodičov/  na moju mail adresu: kejko1@gmail.com.

Termín: do 10.4. 2020


Slovenský jazyk + Čítanie + Písanie - práca na 2 týždne 14. 4. - 28. 4. 2020

Všetky prílohy k učeniu sú uvedené nižšie (klikni na prílohu, ktorú si chceš otvoriť)


Slovenský jazyk

Učivo na 2 týždne do 12. 5.

Všetky prílohy k učeniu sú uvedené nižšie (klikni na prílohu, ktorú si chceš otvoriť)


Slovenský jazyk - práca na 2 týždne 12. 5. - 26. 5. 2020


Termín: posledný týždeň pred nástupom do školy


Create a Free Website With Webador