4B Informatika + Vlastiveda + Prírodoveda

Prírodoveda - Lúka - rastliny

Vlastiveda - Nitra

Informatika - prepis básne Zlatá muzika - strana 84


Úlohy na 2 týždne do 13. 4.


Prírodoveda - práca na 2 týždne 14.4. - 28.4.2020

Témy: Poľné plodiny spoločenstva polí, Živočíchy spoločenstva polí

  1. 88/1, 89/2,3
  2. 90- prečítať si o zvieratkách, podčiarknuť dôležité informácie, 90/1, 91/ 3, Múdrosti detektívov

Prílohy: prezentácie 3x


Vlastiveda - práca na 2 týždne  14.4.- 28.4.2020

Témy: Prievidza s okolím, Levice a Štúrovo s okolím

  1. 15 - Prečítať text, zakrúžkovať si na mapke hrubovytlačené pojmy z textu, vypracovať úlohy 15/2,    16/3,4,6,7, kvíz, zaujímavosť    17/ pozvanie na výlet, povesť
  2. 18- Prečítať text, zakrúžkovať si na mapke hrubovytlačené pojmy z textu, vypracovať úlohy 18/2, 19/3,5,6,7,kvíz , zaujímavosť    20/ pozvanie na výlet, povesť

NEZABUDNI SI VŠETKO UKÁZAŤ NA VEĽKEJ MAPE SLOVENSKA☺

Prílohy: prezentácie k učivu-2x


Vlastiveda- práca na 2 týždne 28.4.- 12.5.2020

Témy: Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy
s. 21 - Prečítať text, zakrúžkovať si na mapke hrubovytlačené pojmy z textu, vypracovať úlohy 21/2, 22/3,4,5, kvíz, zaujímavosť 23/ pozvanie na výlet, povesť
s. 24- Prečítať text, zakrúžkovať si na mapke hrubovytlačené pojmy z textu, vypracovať úlohy 24/2, 25/3,4,6,kvíz , zaujímavosť 26/ pozvanie na výlet, povesť
NEZABUDNI SI VŠETKO UKÁZAŤ NA VEĽKEJ MAPE SLOVENSKA☺
Príloha - Test z vlastivedy Od Dunaja po Hornád - poslať na kontrolu


Prírodoveda - práca na 2 týždne 28.4. - 12.5.2020
Témy: Vodné spoločenstvo, Rastliny vodného spoločenstva
s. 92- prečítať si žltú tabuľku, prezrieť si obrázky + názvy, 92/1b
s. 94- prečítať si žltú tabuľku 94/2 a,b 95/3,4- zvýrazni si dôležité informácie 96/ 5.

Prílohy- prezentácie - 2x - Vodné spoločenstvo, Rastliny vod. spoločenstva


Vlastiveda- práca na 2 týždne 12.5.- 26.5.2020

Témy: Žiar nad Hronom s okolím, Zvolen s okolím
s. 27 - Prečítať text, zakrúžkovať si na mapke hrubovytlačené pojmy z textu,
vypracovať úlohy 27/2, 28/3,5, 6, kvíz, zaujímavosť 29/ pozvanie na výlet, povesť
s. 30 - Prečítať text, zakrúžkovať si na mapke hrubovytlačené pojmy z textu,
vypracovať úlohy 30/2, 31/3,4, 6, kvíz, zaujímavosť 32/ pozvanie na výlet, povesť
NEZABUDNI PRACOVAŤ S VEĽKOU MAPOU SLOVENSKA, VŠETKO SI UKAZUJ.


Prírodoveda - práca na 2 týždne 12.5. - 26.5.2020
Téma: Živočíchy vodného spoločenstva žijúce vo vode
s. 97- prečítať si žltú tabuľku, 97/1b
97/2- Kapor obyčajný, 98- Šťuka obyčajná 98/3

 

Téma: Živočíchy vodného spoločenstva žijúce pri vode
s.99/2 - Kačica divá 99/3
100/4- Komár, Vážka 101/6
Dôležité informácie o zvieratkách si podčiarknite a naučte sa ich.
Prílohy- 2x prezentácia


Vlastiveda - práca na posledný týždeň pred nástupom do školy
Téma: Banská Bystrica s okolím
s. 33 - Prečítať text, zakrúžkovať si na mapke hrubovytlačené pojmy z textu, vypracovať úlohy 33/2, 34/3,4,6, kvíz, zaujímavosť 35/ pozvanie na výlet, povesť
Pracuj s mapou Slovenska ☺


Prírodoveda - práca na posledný týždeň pred nástupom do školy
Keďže sme skončili tematický celok Prírodné spoločenstvá, pošlete mi vypracovaný prac. list OPAKOVANIE - PRÍRODNÉ SPOLOČENSTVÁ na kontrolu do 29.5.

Pracovný list z opakovanie si môžete aj priamo stiahnuť:

Prírodoveda OPAKOVANIE Prírodné spoločenstvá
Word – 30.0 KB 17 downloads

Termín: 2. 6. - 9. 6.

VLA - s. 36,  37/4,5,6   + práca s mapou


PDA s. 102,103


Úlohy od  9.6. do  16.6.

VLA- s. 39 - 44   + práca s mapou

PDA s. 104,105 + urob plagát na A4 alebo A3 výkres - Potravový reťazec- pošli mi ho na email


Úlohy od  16.6. do  23.6.

VLA- s. 45-49   + práca s mapou

PDA s. 106,107