4B Matematika

Žiaci dostali 3 papiere


Matematika -  práca na 2 týždne do 13.4.2020


Matematika - práca na 2 týždne  14.4. - 28.4.2020


Matematika - práca na 2 týždne 28.4. - 12.5.2020


Matematika - práca na 2 týždne 12. 5. - 26. 5. 2020


Ak máš chuť vyskúšať si svoje vedomosti zo 4. ročníka, môžeš si urobiť testy na www.alfbook.sk / - zadaj heslo, vyber si 4. ročník, predmet, učivo a pošli mi
odfotený výsledok , ako si to zvládol. Heslo je : ucimesadoma Vyskúšaj to!


Termín: posledný týždeň pred nástupom do školy


Termín: 2. 6. - 9. 6.

učebnica 57/ 17,18,19,20         

PZ    56/1,2   57/1,3    58/1,4    59/1,2 


Úlohy od  9.6. do  16.6.

MATučebnica  58/ 21,23,24,28        PZ  60/1,2     61/1,2,4,5         62/1,2,3,4 


Úlohy od  16.6. do  23.6.

MAT Rysovanie trojuholníka pomocou kružidla- naučiť sa postup rysovania!

PZ - 84/1   85/1   86/1   88/3

Posielam postup rysovania aj  prac. listy na precvičovanie rysovania -  poslať na kontrolu