5A Anglický jazyk

Book  p. 76 Culture- vocabulary


23. 3. - 27. 3. 

Učebnica str. 29 čítať a prekladať text + cvičenie 29/2 do zošita, slovná zásoba v PZ str. 76 English across the curiculum


Termín: do 27.3. 18:00

Úloha na https://anglictina.iedu.sk/, zadajte kód úlohy: YE9YD 

 

Učebnica str. 30- REVISION - Vypracujte prosím cvičenia 1-4 a skontrolujte si správne odpovede. Do piatku 27.3.


26. 3. 2020

Prosím precvičujte slovnú zásobu.

www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani.php2. 4. 2020

Učebnica str. 31- Urobte si projekt o zvieratku, ktoré Vás zaujíma, Vzor máte v učebnici. Napíšte o ňom zaujímavé informácie, pridajte obrázky.

Termín: 14. 4. 2020.

Prosím odfotiť a poslať na adresu:  gejdosova.jarka@gmail.com


7. 4. 2020

Učebnica str.31- pesnička ZOO- vypíšte si názvy zvierat z piesne, slovíčka str. 76 v PZ Your project

Opakovanie:

viki.iedu.sk/resources/resource/reso-c7624564-ec72-404e-9216-f8914c156366?userResourceContext=false


16. 4. 2020

Nová lekcia - učebnica str. 32/1 a, b,

slovíčka PZ 76/3 Holidays- odpísať

viki.iedu.sk/resources/resource/reso-c7624564-ec72-404e-9216-f8914c156366?userResourceContext=false23. 4. 2020

Pozri príloha + nahrávka30. 4. 2020

Pozri príloha a prezentácia Was, were7. 5. 2020

Pozri zadanie14. 5. 2020

Pozri prílohu
28. 5. 2020

ANJ - príloha


4. 6. 2020