5A Biológia

 • Vodné vtáky str. 74 - 76
 • Vodné cicavce str. 77 - 78
 • Prečítať, na úlohy v učebnici zodpovedať ústne + poznámky
 • + si môžete nakresliť v každom učive po jednom vodnom vtákovi i cicavcovi

Poznámky: Vodné vtáky + Vodné cicavce

VODNÉ VTÁKY

 • ich telo je pokryté perím
 • obývajú: tečúce a stojaté vody, pramene potokov, rieky, jazerá, rybníky, vodné nádrže

Na pohyb vo vode sú prispôsobené:

 • plávacími blanami = na nohách
 • mastným perím = nezmáča sa (kožu si mastia tukom z mazovej žľazy pri chvoste)

Kačica

 • dobre lieta a pláva
 • potrava: drobné rastliny a živočíchy
 • je čiastočne sťahovavá
 • samec - pestrosfarbený

Hus

 • dobre lieta
 • stojaté vody
 • potrava: rastliny
 • je sťahovavá

Labuť

 • veľký plávajúci vták
 • potrava: rastliny
 • je čiastočne sťahovavá
 • samec je väčší a ťažší (až 22kg)

Kaňa

 • dravý vták
 • potrava: hmyz, žaby, ryby
 • dobre lieta
 • je sťahovavá

Bocian biely

 • je brodivý vták
 • dlhé nohy, dlhý zobák, dlhý krok
 • je sťahovavý
 • potrava: žaby, myši

Volavka

 • je sťahovavá
 • hniezdi v kolóniách

Lyska

 • jej typickým znakom - biela škvrna na čele
 • potrava: rastliny, hmyz, slimáky
 • je čiastočne sťahovavá

Kormorán

 • potrava: ryby
 • hniezdi na stromoch v kolóniách

Rybárik

 • čisté rieky, potoky
 • potrava: menšie ryby

Potápka

 • dobre lieta
 • potrava: malé ryby
 • stavia si plávajúce hniezdo

Čajka

 • dlhé a úzke krídla
 • dobre pláva aj lieta
 • potrava: drobné ryby, larvy, slimáky

Mláďatá vtákov

 • KŔMIVÉ - potravu si po vyliahnutí hľadajú samé (kačica)
 • NEKŔMIVÉ - kŕmi ich samica alebo samec (bocian)

 

VODNÉ CICAVCE

- žijú v riekach, jazerách, rybníkoch a vodných priehradách

Spoločné znaky:

 • lesklá, hustá, nepremokavá srsť
 • silný chvost, ktorý slúži ako veslo aj kormidlo
 • plávacie blany medzi prstami

Vydra

- pretiahnuté valcovité telo s plochou hlavou a malými ušami,

- čisté vody, hmatovými fúzami sa dokáže orientovať v zakalenej vode,

- je dravá (ryby, raky).

Bobor

- má ploský chvost, ktorý slúži ako veslo,

- má veľké hlodavé zuby, obrusuje si ich na kmeňoch stromov,

- rastlinná potrava, žije v kolónach,

- vytvára si hrádze a príbytok z konárov.

Ondatra

- bola dovezená zo Severnej Ameriky,

- hlodavec, chvost má z bokov sploštený a pokrytý šupinami,

- robí si kopovité hniezdo - noru z rastlín a živí sa prevažne rastlinnou potravou


Termín: 30. 3. - 12. 4.

Bližšie informácie k jednotlivým dňom sú uvedené v pokynoch.


Termín: 15. 4. - 24. 4.

Bližšie informácie k jednotlivým dňom sú uvedené v pokynoch.


Termín: 27. 4. - 8. 5.

Bližšie informácie k jednotlivým dňom sú uvedené v pokynoch.


Termín: 11. 5. - 22. 5.

Bližšie informácie k jednotlivým dňom sú uvedené v pokynoch.


Termín: 25. 5. - 29. 5.


Create a Free Website With Webador