5A Geografia

  • Savany
  • Púšte, polopúšte
  • Subtropické krajiny str. 58 - 59
  • Prečítať, na úlohy v učebnici zodpovedať ústne + poznámky a prácu v PZ

Poznámky píšte do PZ str. 46, čo sa nezmestí na papier a nalepiť do PZ + úlohy v PZ str. 46-47 

Poznámky: Savany + Púšte, polopúšte + Subtropické krajiny

SAVANY

Poloha - lemujú dažďové lesy, v Afrike, v JAm

Podnebie - teplé, menej daždivé, striedajú sa obdobia sucha a dažďa

Vodstvo - rieky majú dostatok vody len v období dažďov

Rastlinstvo - trávnaté porasty, roztrúsené stromy ( akácie, baobaby)

Živočíšstvo - zvieratá žijú v stádach (antilopy, zebry, žirafy, levy, slony, supy....)

Pôdy - úrodné červenozeme

Obyvateľstvo - riedko zaľudnené, pri brehoch riek, jazier

! vznikli tu safari parky a národné parky

 

PÚŠTE A POLOPÚŠTE

Poloha - v okolí obratníkov (Af, Áz, Aus)

Podnebie - teplé ale suché, !veľký rozdiel medzi teplotami dňa a noci

Vodstvo - rieky iba pretekajú územím (Níl), občasné korytá riek - vádí, studne v oázach

Rastlinstvo - chudobné, odolné suchu a teplu - kaktusy

Živočíšstvo - zvieratá aktívne najmä v noci (hady, drobné hlodavce, hmyz)+ťavy

Pôdy - neúrodné, púšte sú pokryté pieskom (duny), štrkom, kameňmi

Obyvateľstvo - veľmi riedko osídlené, žijú tu kočovníci

! Najväčšia púšť sveta je Sahara v Afrike

 

SUBTROPICKÉ KRAJINY

Poloha - v prímorských oblastiach (Stredozemné m., Kalifornia - SAm, JAus)

Podnebie - subtropické, teplé a suché letá a mierne daždivé zimy

Vodstvo - rieky závislé od dažďov ( v lete menej)

Rastlinstvo - vždyzelené stromy a kríky s tvrdými kožovitými listami (dub korkový, céder, vavrín, eukalypt), pestujú sa tu: citrusy, vinič, olivy, figy

Živočíšstvo - králiky, divé ovce a kozy, dikobraz...

Pôdy - škoricové

Obyvateľstvo - husto osídlené, staré slávne mestá - Atény, Rím..

! na pobreží rozvoj cestovného ruchu


Termín: 30. 3. - 12. 4.

Bližšie informácie k jednotlivým dňom sú uvedené v pokynoch. 


Termín: 15. 4. - 24. 4.

Bližšie informácie k jednotlivým dňom sú uvedené v pokynoch.


Termín: 27. 4. - 8. 5.

Bližšie informácie k jednotlivým dňom sú uvedené v pokynoch.


Termín: 11. 5. - 22. 5.

Bližšie informácie k jednotlivým dňom sú uvedené v pokynoch.


Termín: 25. 5. - 29. 5.


Create a Free Website With Webador