5A Hudobná výchova

19. 3. 2020

ÚLOHA: Slovenská národná hudba - odpísať poznámky do zošita (uvedené nižšie) + pozrieť si ukážku z youtube (po 7. minútu).


24. 3. 2020

Úloha: Dopíš si poznámky. Na youtube si vypočuj hudobné ukážky:
 
Zisti a zapíš do zošita, čo sú trávnice. Vyhľadaj názvy 3 trávnic z regiónu Liptov a zapíš ich do zošita. 

 
7. 5. 2020

Úloha: V učebnici si prečítaj str. 44 a 45. Vypočuj si hudobné ukážky.

Neťukej, neťukej

https://www.youtube.com/watch?v=Dkp2LjxSGMk

český národný tanec - polka

https://www.youtube.com/watch?v=NcDprsVXmEA

https://www.youtube.com/watch?v=dONXZBrje2w

Jede, jede poštovský pán

https://www.youtube.com/watch?v=dN9_Vuki13M

Škoda lásky

https://www.youtube.com/watch?v=QmRSIXmXB3k

Dej mi víc své lásky

https://www.youtube.com/watch?v=0W-oBNYi_Eo


14. 5. 2020

Úloha: Prečítaj si z učebnice str. 46 a 47. Vypočuj si hudobné ukážky a prepíš poznámky. 

poľská hymna

https://www.youtube.com/watch?v=VljBHw-MBok

https://www.youtube.com/watch?v=kUMnvSnKnpo

mazurka

https://www.youtube.com/watch?v=c6wmrQ_YWvM

Hej, z gory, z gory

https://www.youtube.com/watch?v=uE4JYphl69o

Chopin Polonéza A dur

https://www.youtube.com/watch?v=lzHI32aHz_M

Penderecki Obetiam Hirošimy

https://www.youtube.com/watch?v=Dp3BlFZWJNA

Gorecki Symfónia smutných piesní

https://www.youtube.com/watch?v=g5fg8-VWNo0