5A Matematika

1. vyriešiť úlohy na delenia a matematické operácie podľa zadania

2. vyriešiť určené úlohy v Pracovnom zošite


31. 3. 2020

-  vypracovať úlohy v Pracovnom zošite : str.41 / 22, 23, 24


2. 4. 2020

- zopakovať si jednotky dĺžky podľa úvodu na zadaní a do zošita urobiť príklady – Príloha 1


7. 4. 2020

- vypracovať v Pracovnom zošite úlohy : str. 80 /celá     str.81 / celá,     str. 82 / celá,     str. 83 / celá 


 16. 4. 2020

- vypracovať úlohy v Pracovnom zošite na str. 84/48,49    str. 85/50,51

 - napísať učivo do zošita presne podľa predlohy  5 - Matematika


21. 4. 2020

príloha  - Matematika


23. 4. 2020

počítate podľa prílohy  - Matematika


28. 4. 2020

počítate podľa prílohy  - Matematika


30. 4. 2020

Nezabudli ste poslať  úlohu z minulého zadania ?

 -ďalej pracujte v Pracovnom zošite na strane 89/ 66,  90/ 67,  98/ 1,2,3,  99/ 5


5. 5. 2020

Vypočítajte v Pracovnom zošite na str.100 / 1,2,3,4     101 / 5,6       117 / 18    122 / 36


7. 5. 2020

Vypočítajte úlohy v prílohe  – Matematika  a pošlite mi ich na  janka.balazik@gmail.com  


12. 5. 2020

Do zošita si napíšte názov OSOVÁ SÚMERNOSŤ a opíšte si k tomu poznámky z Pracovného zošita zo strany 102 ( všetko ), potom si pozrite prílohu 5 – Matematika  a urobte si úlohy na strane 104                


14. 5. 2020

Dokončite si úlohy z minulého zadania a zatiaľ si len pozrite  prílohu  - Matematika


19. 5. 2020

Napíšte si učivo o stredovej súmernosti z Pracovného zošita na strane 103 a pozrite si prílohu  – Matematika, vysvetlíme si to spolu


21. 5. 2020

V pracovnom zošite si urobte na strane 108 /15,16  a počítajte podľa prílohy  - Matematika


26. 5. 2020

Počítajte úlohy  podľa prílohy 5 - Matematika


28. 5. 2020

Pozri Príloha  - Matematika


Create a Free Website With Webador