5A Náboženské výchovy + Etika

Termín: 30. 3. - 3. 4.

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 71-73: Kostol - miesto slávenia, osobitne si všimnúť rôzne názvy kostolov na s. 73

- vedieť, čo je katedrála (u nás v Spišskom Podhradí - Spišskej kapitule - pozri si ju na internete, napr. http://apsida.sk/c/3195/spisska-kapitula) a farský kostol (pre tých, čo bývajú v Štrbe a v Tatr. Štrbe je farský kostol Kostol sv. Ondreja v Štrbe - pozri https://rkcstrba.sk/kostoly; pre iných vo Važci alebo v Lučivnej podľa toho, kto kde býva)

- prac. zošit s. 29, úloha č. 1 (pomôcka je v učebnici sa s. 74 a internet)


7. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 75-76 prečítať bohoslužobné predmety
- vytlačiť a nalepiť do zošita súčasti kostola (alebo schematicky) prekresliť
- pod obrázok v zošite vypísať jednotlivé časti vnútra kostola a zo s. 75 v učebnici k nim dopísať na čo slúžia
- vypísať do zošita bohoslužobné predmety z prezentácie (stačí len tie z prezentácie!)a schematicky si ich nakresliť. Podľa textu v učebnici na s. 75 si k nim napísať krátke vysvetlenie
- prac. zošit s. 30


21. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Evanjelický spevník  –  učebnica s. 52 prečítať a pracovný zošit s. 23 urobiť 


21. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 79-81 Obeta a jej zmysel prečítať
- vedieť prerozprávať príbeh Rút
- zo zošita si prekresli rodokmeň z prílohy (preto sa Pán Ježiš nazýva Dávidovým synom - rozumej potomkom, praprapra... vnukom)
- do zošita si napíš  z učebnice s. 81 dole "Zapamätej si" prvú vetu: Obeta, obetovať sa znamená... (opíš celú vetu) a vedieť čo je obeta
- prac. zošit s. 32-33


28. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Evanjelický kostol  –  učebnica s. 54 prečítať a pracovný zošit s. 24 - 25 urobiť 


28. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 82-87 Nebeský pelikán a Baránok Boží prečítať

- ide o dva obrazy Ježiša Krista

- pelikán ako obraz je z pozorovania kresťanov (nájdeme ho však spomenutého aj v žalme 102,7), baránok je zo starozákonných predobrazov a predpovedí, ktoré sa splnili na Pánu Ježišovi

- porovnaj podľa učebnice starozákonnú a kresťanskú Veľkú noc, ktorá je naplnením starozákonnej

- prac. zošit s. 35


5. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 88-91 Moja obeta – prečítať

- do zošita si vypíš, čo symbolizuje chlieb a víno pri sv. omši

- prac. zošit s. 36-37


5. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Bezslávnostná polovica cirkevného roka  –  učebnica s. 66 prečítať a pracovný zošit s. 31 urobiť   


12. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

 učebnica s. 93-95 Služba rodine - prečítať
- odpovedz si na otázky na s. 93 dole
- manželstvo je zväzok jedného muža a jednej ženy, ktorí si pred kňazom sľúbili vernosť a lásku až do smrti
- manželstvo je jednou zo 7 sviatostí
- prac. zošit s. 38-39


14. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Izák a Rebeka  –  učebnica s. 24 prečítať a pracovný zošit s. 10 urobiť   


19. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 96-99 Kňazstvo
- poznámky podľa prílohy
- prac. zošit s. 40-41


21. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Jákob u Lábana  –  učebnica s. 28 preopakovať a pracovný zošit s. 12 urobiť   


26. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 100-105 Slúžim chorým - prečítať
- poznámky podľa prílohy
- prac, zošit s. 42


2. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 106-108 Modlím sa za najbližších - prečítať
- prac. zošit s. 43
- pomodli sa za ľudí, ktorí Pána Boha nepoznajú, aby ho spoznali
- pomodli sa za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína


4. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Svätodušný kruh  –  učebnica s. 64 preopakovať a pracovný zošit s. 30 urobiť   


9. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 109-112 Môj ochranca - prečítať
- prac. zošit s. 44, úlohy 1-3


11. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Život Jozefa  –  učebnica s. 80 - 84 prečítať


16. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

Ochranca našej diecézy a farnosti

- patrónom našej farnosti je sv. Ondrej, apoštol - jeho životopis nájdeš napr. na stránke http://www.zivotopisysvatych.sk/ondrej-andrej-apostol/

- žiaci z iných farností si zistia svojho patróna a na http://www.zivotopisysvatych.sk nájdu tiež jeho životopis

- patrónom našej diecézy je sv. Martin, jeho životopis - obrázky aj text - je v prílohe

- prac. zošit s. 44, úloha č. 4,5 a s. 45-46


16. 6. 2020

Etika

Krátke rozprávanie, čo zlé a čo dobré mi priniesla mimoriadna situácia - Corona.

Úlohy môžete priniesť budúci týždeň do školy alebo poslať na email jirinaserfelova@post.sk


18. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Život Jákoba  –  učebnica s. 76 - 80 prečítať

Chcem Vás požiadať, aby ste učebnice z náboženstva ktoré ste používali v tomto školskom roku nevracali. Budeme ich používať ešte v septembri na zopakovanie učiva z tohto šk. roka. Prosím odložte si aj pracovné zošity a nevyhadzujte ich !!!

Pozývam Vás na ďakovné bohoslužby na ukončenie tohto školského roka, ktoré budú v nedeľu 28. 6. 2020 o 10:00 v našom evanjelickom chráme v Štrbe. Príďte sa poďakovať Pánu Bohu, za Jeho požehnanie, pomoc a ochranu... Prajem Vám príjemné prázdniny...