5A Technika & Informatika

Technika

str. 19 - Praktická úloha 4


Technika -  do 12. 4. 2020

PZ str. 24, prečítajte si žltú záložku – Technická dokumentácia, vypracujte úlohy č. 10, 11, pracujte s pravítkom, v úlohe 10 stačí dopísať začiatočné písmená – d,š,v  ceruzkou ku čiaram so šípkami. V úlohe 11 nad čiary, do stredu dopíšte rozmer ceruzkou, pracujte pravítkom a nameraný údaj zapíšte v mm.

PZ  str. 25, všetky úlohy, sú jednoduché, určite to zvládnete. Nezabudnite, že namerané údaje zapisujeme v mm. Pri úlohe č.13 je aj praktická úloha s odkazom na str. 29, kto by sa veľmi nudil a má možnosť a chuť ju spraviť, tak môže. Tu už ale budete potrebovať radu a pomoc svojich zručných rodičov. Tak hlavne opatrne.

MOŽNO NIEKTORÍ TIETO STRANY MAJÚ, SKONTROLUJTE SI TO A DOROBTE!!!!


Termín 15.4 – 24. 4.  / spolu 1 vyučovacia hodina/

20.4. PZ str.26, úlohy 16,17,18. V ú.16 len krížikom vyznač obrázok zobrazujúci technický náčrt. Pomôž si žltou záložkou zo str.24. Ú. 17 je zameraná na samostatnú tvorivú prácu. Skúste si načrtnúť niečo jednoduchšie napr. vtáčiu búdku, písací stôl a pod. V ú.18 vyznačte do obrázka 2 čiary /máte 2 rozmery/, nezabudnite presne zmerať a správne zapísať. Pracujte s  ceruzkou .

5.A

!!! Poprosím všetkých o spätnú väzbu za tieto aj predchádzajúce dva týždne. Projekty z TEV a TEC poslať na emailovú adresu

marektekel@gmail.com!!! Ďakujem. 


Termín: 27. 4. - 8. 5.

29. 4. PZ str.28, praktická úloha 2. Pokúste sa zhotoviť ozdobný stojan na perá, ceruzky či farbičky. Potrebovať budete nejakú plechovku alebo nádobku / z PET fľaše, novinový alebo iný farebný papier, a keď si urobíte poriadok v šuplíkoch, určite tam nájdete aj staršie malé, polámané ceruzky. Použiť môžete akýkoľvek materiál, najmä taký čo máte doma / kamienky, mušle či zožmolkaný farebný papier/.Verím, že sa pri tom zabavíte.

6. 5. Učivo – Triedenie odpadu. V prílohe vám posielam prezentáciu o triedení odpadu. Prezrite si ju a na papier napíšte /môžete si to vložiť do PZ/ ako triedite odpad vo vašej domácnosti. Zamyslite sa, akého odpadu vyprodukujeme v domácnostiach najviac. Skúste navrhnú ť alebo načrtnúť na papier nejaký úžitkový či darčekový predmet vyrobený z odpadového materiálu. Viete, ako sa volá proces opätovného využitia  takéhoto materiálu?


Termín: do 31. 5. 

Domáce práce a údržba domácnosti – alebo – Kde nieto poriadku, ide všetko do úpadku.  Na papier al. dozadu do PZ napíš činnosti, na ktorých sa pri starostlivosti o domácnosť zúčastňuješ aj ty. /napr. vysávanie, kosenie.../ poslať môžeš odfotený zoznam, aj tvoju fotku pri práci J. Verím, že zoznam činností bude bohatý a hlavne pravdivý.

+ samostatne vypracuj str. 35 ZOPAKUJ SI!

všetko poprosím zaslať na email: marektekel@gmail.comInformatika  

Úloha na 2 týždne: 

  • Vytvor vlastný rozvrh hodín pomocou programu MS Excel alebo OpenOffice Zošit

  • Prines rozvrh na USB kľúči na najbližšiu hodinu informatiky

  • POZOR! Doplnenie pokynov: Rozvrhy môžete posielať aj priebežne cez bezkriedy.sk alebo odoslaním na emailovú adresu: infstrba@gmail.com

Termín: 30. 3. – 12. 4.

Pre ďalšiu úlohu z informatiky tentoraz nebudeš musieť použiť počítač. Keďže teraz nechodíš do školy a všetky úlohy sú na internete, tvojou úlohou je porozmýšľať nad kladmi a zápormi internetu.

Úlohu vypracuj do zošita. Urob si dva stĺpce. V prvom stĺpci napíšeš všetky klady internetu – prečo je internet podľa teba dobrý. Do druhého stĺpca zapíšeš všetky zápory internetu – v čom je internet “zlý“ alebo nebezpečný.

Do každého stĺpca zapíš aspoň po 5 viet.

Úlohu skontrolujem, keď sa vrátime do školy.


Termín: 20. 4. – 3. 5.

Ahojte, určite si pamätáte na videá o ovciach, ktoré používajú telefóny a internet. Pridávam odkaz na stránku, kde si môžete pozrieť ďalšie videá, ktoré sme si nestihli pozrieť v škole. 


Termín: 4. 5. - 17. 5.

Ahojte, nasledujúce 2 týždne zahrnieme do informatiky trochu dejepisu a geografie.  Aj vďaka moderným technológiám a počítačom dnes môžeme vytvárať mapy, ktoré zobrazujú svet v minulosti. Spoznávaš obec na obrázku?

1950

2020

Pridávam dva odkazy na mapy, kde si viete porovnať, ako vyzeralo Slovensko v roku 1950 a v roku 2020. 

Už vieš, aká obec je na obrázku? 

Obec na obrázku je:

Show results

Termín: 18. 5. - 31. 5.

Ahojte, tie dva týždne budeme pokračovať v práci s mapami. Opäť pripájam odkaz na Google mapy. Vašou úlohou bude vyhľadať na mape Štrbu a jej okolie. 

Ak si dobre pamätáte, na niektorých hodinách sme používali aj žltého panáčika tzv. Street View, pomocou ktorého sme sa vedeli "prechádzať" cez obce a mestá. 

Pre tých, ktorí si to už nepamätajú pripájam aj obrázok. Žltého panáčika Street View len podržíte kliknutím a presuniete ho na modrú trasu, ktorá sa ihneď zobrazí. Modrá trasa znamená miesta, kde môžete panáčika položiť.

Skúste sa pomocou mapy pozrieť napríklad na Šoldov, Štrbské Pleso a objavte aj iné miesta z okolia.

Vyskúšajte si aj zmenu typu mapy na satelitnú (stačí, že len prepnete typ mapy).


Ahojte,

keďže od 1. 6. idete do školy, úlohy ani prácu z informatiky nemáte. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do online výučby, posielali fotky, tabuľky a úlohy.


Create a Free Website With Webador