5B Anglický jazyk

Úloha: pozri odkaz - Zadanie 1

Termín: 16. 3. - 27. 3.


Úloha 2: pozri odkaz - zadanie 2

Termín: 30.3 - 3. 4.


Úloha 3: pozri odkaz - zadanie 3

Termín: 6. - 14. 4.


Úloha 4: pozri odkaz - zadanie 4

Termín: 15. - 17. 4.


Úloha 5: pozri odkaz - zadanie 5

Termín: 20. - 24. 4.


Úloha 6: pozri odkaz - zadanie 6

Termín: 27. - 30. 4


Úloha 7: pozri odkaz - zadanie 7

Termín: 4. - 7. 5.


Úloha 8: pozri odkaz - zadanie 

Termín: 11. - 15. 5.


Úloha 9: pozri odkaz - zadanie 9

Termín: 18. - 22. 5.


Úloha 10: pozri odkaz - zadanie 10

Termín: 25. - 29. 5.