5B Dejepis

Detská práca str. 56 - 57

+ Organizácia UNICEF - napíš 10 viet, alebo krátky projekt o tejto organizácii

/pomôž si internetom/

Poznámky: Detská práca

DETSKÁ PRÁCA

V minulosti

  • detstvo s hrami bolo krátke, deti pracovali
  • roľnícke deti pracovali odmalička, remeselnícke ako nasledovníci remesla
  • bohatšie deti navštevovali školy
  • za prácu sa platilo menej
  • pracovali 12 - 14 hodín
  • v polovici 19. storočia bohaté krajiny prácu detí zakázali.

V súčasnosti

  • v chudobných krajinách deti nechodia do školy (alebo len málo rokov)
  • v najchudobnejších krajinách deti predávajú do otroctva (okolo 250 mil. detí 5-10 rokov)

Unicef

  • organizácia na ochranu detí
  • Nobelova cena mieru

+ projekt o organizácii UNICEF


Termín: 30. 3. - 12. 4.

Bližšie informácie k jednotlivým dňom sú uvedené v pokynoch. 


Termín: 15. 4. - 24. 4.

Bližšie informácie k jednotlivým dňom sú uvedené v pokynoch. 


Termín: 27. 4. - 8. 5.

Bližšie informácie k jednotlivým dňom sú uvedené v pokynoch.


Termín: 11. 5. - 22. 5.

Bližšie informácie k jednotlivým dňom sú uvedené v pokynoch.


Termín: 25. 5. - 29. 5.