5B Geografia

Úloha: Savany - nalepiť poznámky (celú stranu z prílohy), prečítať v učebnici, naučiť + postupne urobiť úlohy v PZ na str. 46 a 47. Ak si nevedel niektoré úlohy zo str. 48 a 49, môžeš mi napísať cez bezkriedy.sk. Pomôžem.

Pre poznámky klikni na tlačidlo poznámky.

Termín: 18.3.2020


Úloha: Púšte a polopúšte – poznámky už máš v prílohe 1, prečítať v učebnici, naučiť + postupne urobiť úlohy v PZ na str. 46 a 47.

Pre poznámky klikni na tlačidlo poznámky.

Termín: 23.3.2020


Úloha: Subtropické krajiny – poznámky už máš v prílohe 1, prečítať v učebnici, naučiť + postupne urobiť úlohy v PZ na str. 46 a 47. Prezentáciu nájdeš na bezkriedy.sk pod názvom „Typy krajín na Zemi“.

Termín: 25.3.2020Úloha: Stepi – nalepiť vytlačené alebo ručne prepísané poznámky (celú stranu z prílohy 2.) na str. 50 v PZ, prečítať v učebnici, naučiť + postupne urobiť úlohy v PZ na str. 50 a 51. Prezentácie a správne výsledky úloh zo strán 46 – 49 nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 30.3.2020


Úloha: Listnaté a zmiešané lesy – poznámky už máš v prílohe 2, prečítať v učebnici, naučiť + postupne urobiť úlohy v PZ na na str. 50 a 51. Prezentácie „Typy krajín“ nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 1.4.2020


Úloha: Ihličnaté lesy (tajga) – poznámky už máš v prílohe 2, prečítať v učebnici, naučiť + postupne urobiť úlohy v PZ na str. 50 a 51. Prezentácie „Typy krajín“ nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 6.4.2020Úloha: Tundry, polárne krajiny – nalepiť vytlačené alebo ručne prepísané poznámky (celú stranu z prílohy 3.) na str. 52 v PZ, prečítať v učebnici, naučiť + postupne urobiť úlohy v PZ na str. 52 a 53. Prezentácie „Typy krajín“  a správne výsledky úloh zo strán 50 – 51 nájdeš na bezkriedy.sk. Zasielam prácu na 2 týždne!!!

Termín: 8. a 15.4.2020


Úloha: Život vo vysokých pohoriach – nalepiť vytlačené alebo ručne napísať poznámky (príloha 4.) na str. 54 v PZ, prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ na str. 54 a 55. Prezentáciu k novému učivu  a správne výsledky úloh zo strán 52 – 53 nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 20.4.2020


Úloha: Opakovanie – Typy krajín – zasielam Ti pracovný list (príloha 5.) a prezentáciu s 18 obrázkami (príloha 6.), kde máš pomenovať typy krajín.

Pracovný list vypíš (môžeš písať aj cez počítač, alebo si ho vytlač, alebo mi napíš len odpovede a odfoť)  a pošli mi ho cez bezkriedy.sk alebo aplikáciu messenger. Rovnako mi pošli aj pomenované od 1. do 18. obrázky z prezentácie (príloha 6.).  

Správne výsledky úloh zo strán 54 – 55 nájdeš na bezkriedy.sk a ešte navyše jednu nepovinnú prezentáciu na zopakovanie.

Termín: 22.4.2020


Úloha: Opakovanie – Cestujeme po Zemi II. Vypracovať úlohy v pracovnom zošite str. 56-57.

Termín: 27.4.2020


Úloha: Obyvateľstvo – učivo zadávam na dve vyučovacie hodiny. Nenájdete ho ani v učebnici a ani v pracovnom zošite, preto si nalepte vytlačené alebo ručne napíšte poznámky (príloha 7.) na úplne poslednú stranu v PZ.  Zasielam vám aj prezentáciu k novému učivu (príloha 8.)  Správne výsledky úloh zo strán 56 – 57 nájdete na bezkriedy.sk.

Termín: 29.4. a 4.5.2020


Úloha: Dokončiť projekt „Kút sveta, ktorý ma fascinuje“, ktorý som vám zadala ešte v januári. Predĺžila som vám termín do 10.5.2020, keďže ste viacerí na to prizabudli. Stačí ak mi ho odfotíte a zašlete fotku alebo Tí, čo sa rozhodli urobiť prezentáciu, mi zašlú prezentáciu. Ja viem, že som vám kázala nahlásiť zmenu témy, ale neboli sme dlho v škole, takže to nemusíte. Len vás upozorňujem, že bolo to zadávané ešte skôr, takže to známkujem. Rovnako ako dostanete známku na konci roka ešte za pracovný zošit. To sa ešte dohodneme akou formou, podľa toho, kedy nastúpime do školy.

Ak by ste mali nejaký problém, ozvite sa.

Pracovné listy som vám vyhodnotila len slovne a bude zohľadnené pri známkovaní, či ste to odovzdali.  Samozrejme problém majú iba Tí, ktorí to neodovzdali.

Termín: 6.5.2020


Úloha: Mestá a dediny – nalepiť alebo prepísať poznámky (príloha 9.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ na str. 58 a 59. Prezentáciu k novému učivu a prílohu vo worde nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 11.5.2020


Úloha: Pamiatky UNESCO – nalepiť alebo prepísať poznámky (príloha 10.).

Začneme pamiatkami Európy (prezentácia príloha 11.) – prečítajte si  v učebnici str. 71-72

Úlohy v PZ na str. 60 a 63 si robte priebežne podľa toho, o pamiatky ktorého  svetadiela pôjde, čiže najskôr si pomenujte pamiatky Európy. Cieľom učiva je, aby ste spoznali najvýznamnejšie pamiatky sveta, ktoré je potrebné chrániť a zachovať pre budúce generácie.  Prílohu 10. vo worde a správne riešenia úloh z pracovného zošita str. 58-59 nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 13.5.2020


Úloha: Pamiatky UNESCO – pokračujeme pamiatkami ostatných svetadielov (prezentácia príloha 12.) – prečítajte si  v učebnici str. 73-74, dokončite úlohy v PZ na str.60-62.

Tento krát vám spojím výtvarnú výchovu s geografiou. Pozri si pokyny vo VYV.

Termín: 18.5.2020


Úloha: Pamiatky UNESCO – pokračujeme pamiatkami v zozname UNESCO na Slovensku (prezentácia príloha 13.) – prečítajte si  v učebnici str. 74-75, dokončite úlohy v PZ na str.63.

Zasielam aj hru na otestovanie – príloha 14.

Termín: 20.5.2020

Hru si môžete aj priamo stiahnuť:

Hra - Hádanie pamiatok
PowerPoint – 3.0 MB 17 downloads

Úloha: Zhrnutie a zopakovanie tematického celku – vypracovať úlohy v pracovnom zošite str. 64.

Termín: 25.5.2020


Úloha: Ústne vypracovať úlohy z učebnice na str. 78-80/ Otestujte sa!. Správne výsledky nájdete na konci. Dajte si do poriadku pracovný zošit, keď prídete do školy 1.6.2020, donesiete mi ich na kontrolu.

Termín: 27.5.2020