5B Hudobná výchova

Úloha: Výkres A4 (papier) rozdelíš na štyri časti čiarami. Do každej časti napíšeš názov hymny - napr. "Hymna Slovenskej republiky" (potom Českej, Poľskej, Maďarskej), vpíšeš text hymny danej republiky a nakreslíš vlajku ako ozdobu. Píš pekne, pozor na úpravu!!! 

Termín: do 27.3.2020 (odovzdáš na najbližšej vyučovacej hodine)


Úloha: Do notového zošita napíš názov Česká republika. Pod nadpis napíš ako sa volali celým menom traja najvýznamnejší českí skladatelia Smetana, Dvořák, Janáček  a ku každému aspoň jedno jeho dielo. Okrem nich napíš piatich známych interprétov českej hudby (napr. Karel Gott) a ku každému príklad jeho známej piesne, ktorú zaspieval. Zasielam  aj zoskenované učivo z učebnice, keďže väčšina máte učebnicu v škole. Môžete si tým pomôcť. Prefoťte mi váš projekt s hymnami a zašlite do 30.3.2020 na bezkriedy.sk, aby som ich mohla ohodnotiť. Stačí fotka z mobilného telefónu.

Termín:  27.3.2020


Úloha: Do notového zošita napíš názov Poľská republika. Pod nadpis napíš ako sa volajú celým menom najvýznamnejší poľskí skladatelia Moniuszko, Chopin, Penderecki, Górecki  a ku každému aspoň jedno jeho dielo. Napíš aj názov poľského národného tanca (Celou vetou!).  Zasielam  zoskenované učivo z učebnice, keďže väčšina máte učebnicu v škole. Môžete si tým pomôcť.

Termín:  3.4.2020


Úloha: Do notového zošita napíš názov Maďarská republika. Pod nadpis napíš ako sa volajú celým menom najvýznamnejší maďarskí skladatelia Erkel, Liszt, Bartók a ku každému aspoň jedno jeho dielo. Napíš aj názov maďarského národného tanca (Celou vetou!).  Zasielam  zoskenované učivo z učebnice.

Termín:  17.4.2020


Úloha: Rozprávková opera – opísať poznámky z prílohy 2. a pozrieť prezentáciu z prílohy 3.

Na bezkriedy.sk zasielam ešte jeden dokument o Rusalke. Ak vám ho spustí, môžete si to pozrieť. Máte na to tri týždne.

Termín:  24.4.2020


Úloha: Opereta a muzikál – opísať poznámky z prílohy 4.  a pozrieť prezentáciu z prílohy 5.

Ak máte možnosť si pozrieť nejaký muzikál, určite si ho pozrite J  Máte na to dva týždne.

Termín:  15.5. a 22.5.2020


Úloha: Balet – opísať poznámky z prílohy 6.  a pozrieť prezentáciu z prílohy 7.

Termín:  29.5.2020


Create a Free Website With Webador