5B Matematika

Úloha: Pozri si prílohu 1

Termín: 17. - 18. 3. 2020

Ak by Ti nesedeli strany s úlohami v prílohe 1. s Tvojou učebnicou, môžeš mať staršie vydanie učebnice.
Úlohy nájdeš potom na str. 27-29/úlohy 1 až 9
str. 31/3,4,5
str. 32/5,6,7,8,9
str. 33/5,6,7,8,9


Úloha: Pozri si prílohu 2.! Prácu si rozdeľ na tri dni!

Termín: 19. – 23. 3. 2020


Úloha: Pozri si prílohu 3.! Prácu si rozdeľ na dva dni! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 24. – 25. 3. 2020


Úloha: Pozri si prílohu 4.! Prácu si rozdeľ na tri dni! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 26. – 30. 3. 2020


Úloha: Pozri si prílohu 5.! Prácu si rozdeľ na dva dni! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde. Keď vypočítaš úlohy z prílohy 5., odfoť mi ich na mobile a pošli cez bezkriedy.sk.

Termín: 31.3. a 1.4.2020


Úloha: Pozri si prílohu 6.! Prácu si rozdeľ na tri dni! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 2.4. – 6.4.2020


Úloha: Rysovanie v štvorcovej sieti. Tvojou úlohou je prerysovať obrázky do štvorcovej siete. Pozorne počítaj štvorčeky! Je to dôležité dodržať! Používaš rysovacie pomôcky, nekreslíš!!!  Zasielam dve prílohy, ktoré prerysuješ prílohu 7. a prílohu 8.! Rysuj buď do štvorčekovaného papiera  a založ ho do zošita, alebo si priamo v zošite urob na dve celé strany štvorčeky  (5 mm). Ešte je jedna možnosť - zasielam jeden štvorčekovaný papier ako prílohu 9. na vytlačenie. Na bezkriedy.sk nájdeš prílohy aj vo worde. Zasielať mi to nemusíš. Skontrolujem, keď sa uvidíme.

Termín: 7.4. a 8.4.2020


Úloha: Pozri si prílohu 10.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 16.4. – 20.4.2020


Úloha: Pozri si prílohu 11.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 21.4. a 22.4.2020


Úloha: Pozri si prílohu 12.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde. Ak si nebudeš istý, či úlohy dobre riešiš, pošli fotku.

Termín: 23.4. – 27.4.2020


Úloha: Pozri si prílohu 13.! Zasielam aj správne riešenia úloh z predošlej prílohy (príloha 14.). Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu 13. aj vo worde.

Termín: 28.4. a 29.4.2020


Úloha: Pozri si prílohu 15.! Zasielam aj správne riešenia úloh z predošlej prílohy (príloha 16.). Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu 15. aj vo worde.

Termín: 30.4. a 4.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 17.! V rámci prílohy 17. zasielam aj správne riešenia úloh z predošlej prílohy. Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 5.5. a 6.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 18.! Jednu úlohu z matematiky máte spojenú s výtvarnou výchovou. Ak mi ju pošlete, poteším sa. Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 7.5. a 11.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 19.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 12.5. a 13.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 20.! Video s vysvetlením a prílohu aj vo worde nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 14.5. - 18.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 21.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 19.5. a 20.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 22.! Video s vysvetlením a prílohu aj vo worde nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 21.5. - 25.5.2020


Úloha: Vypracuj úlohy v pracovnom zošite:  str. 110/2,3     a     str. 111/5,6 

Termín: 26.5. a 27.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 23.! Prílohu vo worde nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 28.5. a 29.5.2020


Create a Free Website With Webador