5B Technika a Informatika

Technika

str. 19 - Praktická úloha 4


Termín: 30. 3 - 12. 4.


Termín 15. 4 – 24. 4.  

20.4. PZ str.26, úlohy 16,17,18. V ú.16 len krížikom vyznač obrázok zobrazujúci technický náčrt. Pomôž si žltou záložkou zo str.24. Ú. 17 je zameraná na samostatnú tvorivú prácu. Skúste si načrtnúť niečo jednoduchšie napr. vtáčiu búdku, písací stôl a pod. V ú.18 vyznačte do obrázka 2 čiary /máte 2 rozmery/, nezabudnite presne zmerať a správne zapísať. Pracujte s  ceruzkou .


Termín 27. 4 – 8. 5.  


Termín 11. 5.  – 22. 5.  


Termín 25. 5.  – 29. 5.  


Informatika  

Úloha na 2 týždne: 

  • Vytvor vlastný rozvrh hodín pomocou programu MS Excel alebo OpenOffice Zošit

  • Prines rozvrh na USB kľúči na najbližšiu hodinu informatiky 

  • POZOR! Doplnenie pokynov: Rozvrhy môžete posielať aj priebežne cez bezkriedy.sk alebo odoslaním na emailovú adresu: infstrba@gmail.com

Termín: 30. 3. – 12. 4.

Pre ďalšiu úlohu z informatiky tentoraz nebudeš musieť použiť počítač. Keďže teraz nechodíš do školy a všetky úlohy sú na internete, tvojou úlohou je porozmýšľať nad kladmi a zápormi internetu.

Úlohu vypracuj do zošita. Urob si dva stĺpce. V prvom stĺpci napíšeš všetky klady internetu – prečo je internet podľa teba dobrý. Do druhého stĺpca zapíšeš všetky zápory internetu – v čom je internet “zlý“ alebo nebezpečný.

Do každého stĺpca zapíš aspoň po 5 viet.

Úlohu skontrolujem, keď sa vrátime do školy.


Termín: 20. 4. – 3. 5.

Ahojte, určite si pamätáte na videá o ovciach, ktoré používajú telefóny a internet. Pridávam odkaz na stránku, kde si môžete pozrieť ďalšie videá, ktoré sme si nestihli pozrieť v škole. 


Termín: 4. 5. - 17. 5.

Ahojte, nasledujúce 2 týždne zahrnieme do informatiky trochu dejepisu a geografie. Aj vďaka moderným technológiám a počítačom dnes môžeme vytvárať mapy, ktoré zobrazujú svet v minulosti. Spoznávaš obec na obrázku? 

1950

2020

Pridávam dva odkazy na mapy, kde si viete porovnať, ako vyzeralo Slovensko v roku 1950 a v roku 2020.  

Už vieš, aká obec je na obrázku? 

Obec na obrázku je:

Show results

Termín: 18. 5. - 31. 5.

Ahojte, tie dva týždne budeme pokračovať v práci s mapami. Opäť pripájam odkaz na Google mapy. Vašou úlohou bude vyhľadať na mape Štrbu a jej okolie. 

Ak si dobre pamätáte, na niektorých hodinách sme používali aj žltého panáčika tzv. Street View, pomocou ktorého sme sa vedeli "prechádzať" cez obce a mestá. 

Pre tých, ktorí si to už nepamätajú pripájam aj obrázok. Žltého panáčika Street View len podržíte kliknutím a presuniete ho na modrú trasu, ktorá sa ihneď zobrazí. Modrá trasa znamená miesta, kde môžete panáčika položiť.

Skúste sa pomocou mapy pozrieť napríklad na Šoldov, Štrbské Pleso a objavte aj iné miesta z okolia.

Vyskúšajte si aj zmenu typu mapy na satelitnú (stačí, že len prepnete typ mapy).


Ahojte,

keďže od 1. 6. idete do školy, úlohy ani prácu z informatiky nemáte. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do online výučby, posielali fotky, tabuľky a úlohy.