5B Výtvarná výchova

Úloha: Nakresli ozdobené iniciály tvojho mena a priezviska na výkres A4 (môže byť aj kancelársky papier) pomocou fixiek a pasteliek. Použi na výzdobu kvetinový motív. Pre vzor klikni na tlačidlo.

Termín: do 27.3.2020 (odovzdáš na najbližšej vyučovacej hodine)


Úloha: Zasielam prezentáciu k téme „Ako ľudia vynašli film“.  Vašou úlohou je pozrieť si ju. Nájdete tam aj odkazy na ukážky filmov. Dobrovoľná úloha za jednotku bude natočiť krátke video, môže byť na mobilnom telefóne, o tom, ako tráviš čas doma počas týchto dní.  Nakreslené ozdobené iniciály tvojho mena odfoť a pošli cez bezkriedy.sk, aby som Ti to mohla ohodnotiť do 30. 3. 2020. Video môžeš poslať, kedy budeš chcieť.

 Termín:  30. 3. 2020


Úloha: Na výkres A4 (kancelársky papier) nakreslite zákazovú dopravnú značku „Zákaz vjazdu pre koronavírus“. Značka musí byť tvaru kruhu s červeným okrajom, ale vo vnútri čo nakreslíte, je už na vás. Môžete nakresliť obrázok, použiť rôzne symboly, písmená, znaky, farby ... . Použite buď pastelky, fixky alebo aj farby. Potom to odfoťte a pošlite alebo odovzdajte do 20.4.2020.

 Termín:  6.4.2020


Úloha: Prečítať učivá v učebnici na str. 74/Keramika a na str. 75/Hrnčiarstvo – dôležité remeslo. Vedieť odpovedať na záverečné otázky na str.75.

Termín:  20.4.2020


Úloha: Navrhni ornament, ktorým by si ozdobil nejaké oblečenie, napr. tričko, nohavice, šatku, čiapku, rúško, ... . Môže byť jednofarebný alebo viacfarebný a stačí ho nakresliť na nejaký papier alebo výkres. Techniku môžeš použiť akú chceš (fixky, pastelky, vyšívanie, ...). Ak máš tú možnosť, môžeš si ním vyzdobiť nejaké tvoje staršie oblečenie. Pomôž si učebnicou str. 78 -81. Prácu zadávam na dva týždne. Poteším sa, keď mi to pošleš odfotené.

Termín:  27.4. a 4.5.2020


Úloha: Naposledy som vám prepojila výtvarnú výchovu s matematikou. Chválim všetkých, ktorí ste mi poslali svoju tvorbu. Tento krát to prepojím s geografiou. Každý z vás nájdite cez internet jednu pamiatku chránenú UNESCOM vo svete, ktorú však sme si nespomínali ani v pracovnom zošite, učebnici a ani v prezentácii. A budete mať dve možnosti:

  1. Upravíte fotografiu (obrázok) cez mobil pomocou rôznych aplikácií. Nemyslím len orezať obrázok. Ukážte, čo s mobilom dokážete. Môžete meniť farby, vkladať rôzne ikonky, postavičky, písať do obrázku, prípadne z viacerých obrázkov pamiatky vytvoriť koláž. Dúfam, že mi to rodičia odpustia, že budete trošku dlhšie za mobilomJ
  2. Kto nemá takú možnosť, môže mi jednoducho danú pamiatku nakresliť alebo namaľovať na papier.

Nezabudnite mi váš výtvor poslať s názvom pamiatky a svetadiela, kde sa nachádza.

Termín: 18.5.2020


Úloha: Inšpirácie v dejinách – popros rodičov, aby Ti ukázali, ak majú, nejaké staré fotografie svojej rodiny – rodičov, starých rodičov,... Následne skús upraviť v jednoduchom grafickom programe (na počítači alebo v mobile) súčasnú fotografiu seba alebo svojej rodiny tak, aby výsledok pôsobil starobylo. Ak mi to pošleš, poteším sa.

Termín: 25.5.2020


Create a Free Website With Webador