6 Dejepis

Úlohy na 2 týždne 

Byzantské cisárstvo - urobiť poznámky, naučiť sa, str. 65 - 68


Termín: 30. 3 - 3. 4

 Zopakovať - Byzantská ríša /viď príloha, vypracovať do zošita podľa učebnice odpovede na otázky/

 Nové učivo : Arabská ríša - viď príloha poznámky


Termín: 6. 4. - 17. 4.

Nové učivo: Franská ríša - prečítať v učebnici str. 71- 74, poznámky máte v prílohe


Termín: 20. 4. - 24. 4.

Opakovanie - Tri ríše ranného stredoveku - v prílohe je test, vypracujte si ho do zošita

Nová látka:  Feudalizmus - poznámky máte v prílohe, napíšte si ich do zošita


Termín: 27. 4. - 1. 5.

Opakovanie - Vysvetli a napíš si do zošita pojmy zo slovníčka na str. 76 v učebnici /feudum, léno, šľachtic...../

Nová látka: Kresťanstvo si získalo Európu , učebnica str. 76-79, prečítaj si , poznámky máš v prílohe napíš si ich do zošita


Termín: 4. 5. - 8. 5.

Domáca úloha: Žiaci pošlite mi na Bez kriedy vyplnený test Tri ríše raného stredoveku / v prílohe/ do nedele  10. 5/

Kto nemôže na bez kriedy, tak na email: mariagarajova@zoznam.sk


Termín: 11. 5. - 15. 5.

Nové učivo: Ako sa žilo v stredoveku - učebnica str. 80 - 82, poznámky máte v prílohe


Termín: 18. 5. - 22. 5.

Nová látka : Rytmus života a kultúra v stredoveku, učebnica str. 83-89, poznámky máš v prílohe


Termín: 25. 5. - 29. 5.

Nová látka - Nové mocné kráľovstvá  stredoveku, učebnica str. 90 - 94, poznámky sú v prílohe


Termín: 1. 6. - 12. 6.

Opakovanie: Urobiť na 1 stranu projekt o osobnostiach alebo udalostiach  stredoveku.

Môžte si vybrať z týchto: Karol Veľký - cisár Franskej ríše, Križiacke výpravy, Kláštory v stredoveku /benediktíni, františkáni, dominikáni/, Filip IV Pekný - fr. kráľ, Storočná vojna, Jana z Arcu - hrdinka 100 ročnej vojny, Oto I. Veľký - rímsky cisár, Viliam Dobyvateľ - vojvoda z Normandie, ale môžte aj niečo iné. 

Máte to na dva týždne. Pošlite mi to na zborovňu alebo email.


Termín: 8. 6. - 19. 6.

Ostáva projekt


Create a Free Website With Webador