6 Fyzika

26. 3. 2020

Nájdite doma aspoň dve potraviny ( prípadne iný materiál – napríklad z drogérie ),

u ktorých viete zistiť hmotnosť a objem daného telesa a vypočítajte jeho hustotu.

Spracujte to na papier ako samostatnú prácu s výpočtom hustoty podľa vzorca

a napíšte ( nakreslite ) ,čo to bolo -  a ako ste postupovali. ( je to na známku )7. 4. 2020

napísať si poznámky podľa prílohy  Fyzika 6


16. 4. 2020

- skontrolujte si príklady podľa  6 – Fyzika a urobte ďalej podľa pokynov


21. 4. 2020

príloha  - Fyzika


23. 4. 2020

pracujete  podľa prílohy  - Fyzika


28. 4. 2020

pracujete  podľa prílohy - Fyzika


30. 4. 2020

pozrite si  prílohu  – Fyzika, poznámky dopíšeme spolu


5. 5. 2020

príloha  - Fyzika


7. 5. 2020

pracujete podľa prílohy  - Fyzika


12. 5. 2020

pokračujete podľa prílohy  - Fyzika


14. 5. 2020

pokračujete podľa prílohy  - Fyzika


19. 5. 2020

pokračujete podľa prílohy  - Fyzika


21. 5. 2020

pokračujete podľa prílohy  - Fyzika


26. 5. 2020

Pokračujete podľa prílohy 6 - Fyzika


28. 5. 2020

Pokračujete podľa prílohy 6 - Fyzika


2. 6. 2020

Pokračujete podľa prílohy  - Fyzika


4. 6. 2020

Pokračujete podľa prílohy 6 - Fyzika


9. 6. 2020

Pokračujete podľa prílohy 6 - Fyzika


11. 6. 2020

Pokračujete podľa prílohy 6 - Fyzika


16. 6. 2020

Pokračujete podľa prílohy 6 - Fyzika


18. 6. 2020

Pokračujete podľa prílohy 6 - Fyzika