6 Geografia

Úloha: Rastlinstvo a živočíšstvo Ázie – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 1.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu nájdeš na bezkriedy.sk.

Pre poznámky klikni na tlačidlo

Termín: 20.3.2020


Úloha: Obyvateľstvo a sídla Ázie – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 2.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu a správne výsledky úloh z  učiva  „Rastlinstvo a živočíšstvo“ nájdeš na bezkriedy.sk. Opakovanie Ázia – prírodné pomery v pracovnom zošite urobíme neskôr.

Termín: 27.3.2020


Úloha: Hospodárstvo Ázie – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 3.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu a správne výsledky úloh z  učiva  „Obyvateľstvo a sídla“ nájdeš na bezkriedy.sk, okrem počtu obyvateľov veľkomiest (samostatná práca).

Termín: 3.4.2020


Úloha: Juhozápadná Ázia – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 4.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu a správne výsledky úloh z  učiva  „Hospodárstvo Ázie“ nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 17.4.2020


Úloha: Južná a Juhovýchodná Ázia – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 5.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentácie k učivám a správne výsledky úloh z  učiva  „Juhozápadná Ázia“ nájdeš na bezkriedy.sk. Prácu zadávam na tri týždne.

Termín: 24.4.2020


Úloha: Východná Ázia – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 6.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu a správne výsledky úloh z predošlých dvoch učív nájdeš na bezkriedy.sk.

Vzhľadom na to, že sa to vyvíja všelijako s nástupom do školy, zadám vám už teraz miniprojekt, aby ste mali viac času.  Projekt môže byť napísaný rukou, na počítači a ak chcete, môžete pridať aj nejaké obrázky. Termín bude až do 5. júna 2020, ale odovzdať ho môžete aj skôr buď na bezkriedy.sk, na email olgabendova2@gmail.com , alebo cez aplikáciu messenger, keď si ma nájdete. Projekt budem známkovať, nebude sa týkať vašich vedomostí, ale schopnosti vyhľadávať informácie. Rovnako ako prvý polrok zostáva známkovanie pracovného zošita. Akou formou ho budem hodnotiť, napíšem neskôr podľa vývoja situácie. Takže k známkam, ktoré už máte, vám pribudnú ešte dve. Dúfam, že jednotkyJ Zadanie projektu – príloha 7.

Termín: 15.5.2020


Úloha: Severná Ázia – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 8.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu a správne výsledky úloh z Východnej Ázie nájdeš na bezkriedy.sk.

Rada by som ešte upozornila, že v miniprojekte píšete o ľuďoch a ich živote, nie o zaujímavostiach krajiny (štátu).

Termín: 22.5.2020


Úloha: Stredná Ázia – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 9.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu a správne výsledky úloh zo Severnej Ázie nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 29.5.2020


Úloha: Vypracuj úlohy z Opakovania: Oblasti Ázie  na konci pracovného zošita a ak zistíš, že nemáš vypracované v pracovnom zošite aj Opakovanie: Ázia – prírodné pomery, tak to dorob tiež. Nepíšem vám strany, pretože mám staršiu verziu zošita oproti vám.

Daj si do poriadku pracovný zošit. Od učiva Ázia – poloha a členitosť až do konca zošita ho nafoť po jednej strane alebo po dvojstránkach, ale musí to byť čitateľné. Pošli mi ho do 11.6.2020 na email olgabendova2@gmail.com alebo cez bezkriedy.sk alebo cez messenger. Ak budeš mať veľký problém to zaslať, tak mi daj o tom vedieť a ja ti určím termín, kedy mi zošiť prinesieš do školy osobne. Pozor dostaneš známku!!!

Takže, kto mi to nepošle a nedá mi vedieť, že má problém, má známku 5.

Termín: 4.6. - 11.6.2020


Úloha: Problémy Ázie – pozri si prezentáciu v prílohe.

Termín: 12.6.2020


Úloha: Záverečné opakovanie – otestujte sa online z Ázie a Afriky, môžete si vybrať z testov, ktoré ponúkajú na stránke: https://lepsiageografia.sk/materialy_type/kvizy_materialy/

Termín: 19.6.2020


Create a Free Website With Webador