6 Matematika

1. premeniť jednotky dĺžky a hmotnosti v zadaní, ktoré dostali žiaci na hodine

2.  vypracovať určené úlohy v Pomocníkovi


31. 3. 2020

vypracovať úlohy v Pomocníkovi 2. časť :  str.40 / 3, 5        str.41 / 8     str.42 / 9,10


2. 4. 2020

Zopakovať si vlastnosti rovnoramenného a rovnostranného trojuholníka a trojuholníkovú nerovnosť ( minulý školský rok – kedy sa trojuholník dá zostrojiť podľa dĺžok strán) a vypracovať v Pomocníkovi str.20 / 1,2,3  a str. 21 / 4,5,6 , úlohy z PL urobiť do zošita – Príloha


7. 4. 2020

vypracuj úlohy podľa prílohy Matematika 6


16. 4. 2020

- vypracovať úlohy v Pomocníkovi str. 44 – 48

  - do zošita si napísať podľa predlohy poznámky 6 - Matematika


21. 4. 2020

príloha -  Matematika


22. 4. 2020

počítate podľa prílohy  - Matematika


28. 4. 2020

počítate podľa prílohy - Matematika


30. 4. 2020

počítajte podľa prílohy - Matematika

Matematika 30. 4. - príloha v PDF
PDF – 140.6 KB

5. 5. 2020

počítajte podľa  prílohy  - Matematika

Matematika 5. 5. príloha v PDF
PDF – 162.2 KB

7. 5. 2020

Dorobte si kontrolku z minulého zadania ( nemám od všetkých ) a pokračujte podľa prílohy  - Matematika

Matematika 7. 5. prílohav PDF
PDF – 155.2 KB

12. 5. 2020

Pracujte podľa prílohy -  Matematika                   


14. 5. 2020

Pracujte podľa prílohy  - Matematika 


19. 5. 2020

Vypočítajte v Pomocníkovi na strane 55 /hodiny  dole,   56 / 10 ,   57 / 14                      


21. 5. 2020

Pracujte podľa prílohy - Matematika


26. 5. 2020

Pracujte podľa prílohy  - Matematika


28. 5. 2020

Pracujte podľa prílohy - Matematika


2. 6. 2020

Pracujete podľa prílohy - Matematika


4. 6. 2020

Pracujete podľa prílohy - Matematika


9. 6. 2020

Pracujete podľa prílohy  - Matematika


11. 6. 2020

Pracujete podľa prílohy  - Matematika


16. 6. 2020

Pracujete podľa prílohy - Matematika


18. 6. 2020

Výsledky si skontrolujeme spolu v škole a skúste si ešte urobiť   51 / 5,6,7  a podopĺňajte si to, čo ste nestihli