6 Náboženské výchovy + Etika

Termín: 30. 3. - 3. 4.

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 72-75 prečítať, naučiť sa, kto je prorok (človek, ktorý je poslaný Bohom hovoriť Božie slová)

prac. zošit s. 33: prečítať si o prorokovi Ezechielovi a úloha č. 1


16. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 76-78 Ježiš učí v podobenstvách

- do zošita zapísať poznámky:  Podobenstvá

- podobenstvo je príbeh, ktorý slúži na poučenie. Niečo na zemi sa používa na priblíženie Božieho kráľovstva alebo spôsobu myslenia a konania Pána Boha

-prac. zošit: len s. 35


21. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Prorok Eliáš  –  učebnica s. 40 prečítať a pracovný zošit s. 11 urobiť


23. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

Podobenstvá - 2. časť

a) nájdi si vo Svätom písme podobenstvá: viaceré nájdeš tu: Mt 13; Lk 15 alebo si nájdi iné

b) vyber si jedno z nich a do zošita napíš jeho názov a súradnice a potom: I. kto tam vystupuje, II. predmety, ktoré sa spomínajú, III. čo sa tam deje (v skratke), IV. ponaučenie pre mňa, čo mám/nemám robiť (hlavne tento bod je najdôležitejší) a pošli mi to odfotené alebo prepísané mailom strba@kapitula.sk

c) zapamätaj si aspoň 5 názvov podobenstiev (najlepšie aj ich obsah)

- prac. zošit s. 36


28. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Prorok Daniel  –  učebnica s. 50 prečítať a pracovný zošit s. 14 urobiť


30. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 79-82 Vaše áno nech je áno - prečítať
- odpovedz si na otázky: a) Čo znamená meno Kéfa a ako znie v iných jazykoch?
b) Kto to bol sv. Pavol a čo robil?
c) Odpovedz si na otázky na s. 82
- prac. zošit s. 37


5. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Boží hovorcovia  –  učebnica s. 46 prečítať a pracovný zošit s. 13 urobiť  


7. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 88-91 Zlaté pravidlo - prečítať
- nájdi si Lk 10, 30-37 Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi; Kto je môj blížny?
- nauč sa zlaté pravidlo a snaž sa ho dodržiavať v živote
- prac. zošit s. 40


14. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Agapé a Eros  –  učebnica s. 86 prečítať a pracovný zošit s. 26 urobiť


14. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 92-95 Zákon lásky - prečítať
- zopakuj si Desatoro a Zlaté pravidlo z minulého týždňa 

prac. zošit s. 41-42; v úlohe č. 1 ide o pieseň JKS 217


21. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Návrat domov  –   učebnica s. 59 prečítať a pracovný zošit s. 17 urobiť  


21. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 96-100 Skutky lásky - prečítať
- z prac. zošita zo s. 43 sa nauč vymenovať ovocie Ducha Svätého (Gal 5,
22-23)
- prac. zošit s. 43-44


28. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 101-104 Zodpovednosť za iných - prečítať
- nauč sa vymenovať 7 skutkov telesného a duchovného milosrdenstva zo s. 103
- prac. zošit s. 45


4. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Poriadok Služieb Božích  –   učebnica s. 98 prečítať a pracovný zošit s. 29 spodná časť  –  Čo je to?  –  vyskúšať sa   


4. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 105-108 Zodpovednosť v rodine - prečítať

- Svätá rodina = Pán Ježiš, Panna Mária, sv. Jozef

- prac. zošit s. 46-47


11. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

 učebnica s. 109-112 Projekt pomoci iným - prečítať
- prac. zošit s. 48-49, ak máš čítačku QR kódu, pozri si pekné video
- podľa návrhov v učebnici či prac. zošite pomôž niekomu - a nemusí to byť len raz!


11. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Biblické príbehy o Jozefovi  –   učebnica s. 102 - 105 prečítať  


16. 6. 2020

Etika

Krátke rozprávanie, čo zlé a čo dobré mi priniesla mimoriadna situácia - Corona.

Úlohy môžete priniesť budúci týždeň do školy alebo poslať na email jirinaserfelova@post.sk


18. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

- v učebnici si prejdi, čo sme sa tento rok učili a osobitne zhrnutia tém na s. 28, 47, 68, 87, 113


18. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Biblické príbehy o Ester a Nehemiášovi  –   učebnica s. 117 - 118 prečítať  

Chcem Vás požiadať, aby ste učebnice z náboženstva ktoré ste používali v tomto školskom roku nevracali. Budeme ich používať ešte v septembri na zopakovanie učiva z tohto šk. roka. Prosím odložte si aj pracovné zošity a nevyhadzujte ich !!!

Pozývam Vás na ďakovné bohoslužby na ukončenie tohto školského roka, ktoré budú v nedeľu 28. 6. 2020 o 10:00 v našom evanjelickom chráme v Štrbe. Príďte sa poďakovať Pánu Bohu, za Jeho požehnanie, pomoc a ochranu... Prajem Vám príjemné prázdniny...


Create a Free Website With Webador