6 Občianska náuka

Úlohy na 2 týždne 

  • Ľudské osobnosť - vypracovať poznámky, str. 45

  • Schopnosť osobnosti, vypracovať poznámky, str. 47


 Termín: 30. 3. - 3. 4. 

učebnica str. 78 Pracovný list č. 9 Typy osobnosti - prečítať a vypracovať do zošita projekt /podľa vzoru v prílohe/

 Projekt: Typy osobnosti - melancholik, cholerik ......./napísať, nakresliť/


Termín: 6. 4. - 17. 4.

nové učivo: Učíme sa učiť,   Štýly učenia, poznámky máte v prílohe


Termín: 20. 4. - 24. 4.

Socializácia a spoločenské skupiny - poznámky máte v prílohe


Termín: 27. 4. - 1. 5.

Opakovanie: Sociálne skupiny. Najdôležitejšia sociálna skupiny je rodina. Úloha pre Teba: Napíš 6 riadkov o Vašej rodine-kto sú jej členovia,  kto má čo rád, čo robievate spolu....

Nová látka: Sociálne vzťahy v skupinách, učebnica str. 58-59, poznámky máš v prílohe


Termín: 4. 5. - 8. 5.

Domáca úloha: poslať na Bez kriedy - napísané 6 riadkov o Vašej rodine- kto v nej je, kto má čo rád, čo robievate spolu napr. aj teraz cez krízu.../do nedele 10. 5/, môžete poslať aj fotografiu, alebo na  email: mariagarajova@zoznam.sk


Termín: 11. 5. - 15. 5.

Nové učivo: Metódy merania sociálnych vzťahov v skupinách - učebnica str. 63, poznámky máte v prílohe


Termín: 18. 5. - 22. 5.

Nová látka, posielam Vám milú prezentáciu o gestách a komunikácii,  sú tam úlohy, urobte si ich

Prezentáciu môžete aj priamo stiahnuť:

Komunikácia a gestá
PowerPoint – 4.3 MB 40 downloads

Termín: 25. 5. - 29. 5.

Nová látka- Spolupráca a konflikty v sociálnej skupine - učebnica str. 66 - 69, poznámky v prílohe


Termín: 1. 6. - 12. 6.

Opakovanie - str. 79 učebnica - Labyrinty a  hádanky- urobte si celú stranu       


Termín: 8. 6. - 19. 6.

Test socializácia v prílohe, pošlite mi ho do 19. 6

Test Socializácia
Word – 16.3 KB 53 downloads