7 Biológia

19. 3. 2020

str. 70-71 Dýchacia sústava - prečítať, napísať poznámky   


24. 3. 2020

str. 70-72 Dýchanie - prečítať, napísať poznámky.


26. 3. 2020

 str.74-75 Škodlivé vplyvy na dýchaciu sústavu-prečítať, napísať poznámky


31. 3. 2020

str. 78- Starostlivosť o dýchaciu sústavu - vyskúšajte si aj dychové cvičenia na str. 79,

p. uč. Gemza Vám poslal študijný materiál "Zdravý životný štýl"- po prečítaní si do zošita z biológie vypíšte, čo prospieva a čo neprospieva zdravému životnému štýlu a urobte si jedálny lístok na jeden deň - raňajky, desiatu,obed, olovrant, večeru./zdravé jedlá/


2. 4. 2020

Obehová sústava- str. 80-81 -prečítať, poznámky.


7. 4. 2020

Vyhľadajte na internete o darcovstve krvi - koľko odberov musí byť, aby darca dostal Janskeho plaketu/zvlášť ženy a zvlášť muži/ - napíšte si to do zošita.


16. 4. 2020

Srdce - str. 82-83 - prečítať, napísať poznámky

str. 84-85 Cievy- prečítať, napísať poznámky.


21. 4. 2020

str. 84 - Miazgové cievy, slezina - preštudovať a napísať poznámky.


23. 4. 2020

str. 86-87 Poškodenia obehovej sústavy - prečítať,nemusíte robiť z toho učiva poznámky.


28. 4. 2020

str. 89 - Starostlivosť o obehovú sústavu- prečítať.


30. 4. 2020

str. 90-91 Vylučovanie - prečítať+ v prílohe poznámky


5. 5. 2020

V rámci učiva Vylučovanie je spomenutý výraz - dialýza-pošlite mi krátku charakteristiku tohoto pojmu/beatap@centrum.sk/


7. 5. 2020

Regulačné sústavy + hormonálna sústava str. 92-93+ poznámky v prílohe


14. 5. 2020

str. 94-95 nervová sústava- naštudovať+ v prílohe poznámky


19. 5. 2020

96-97 Zmyslové orgány- naštudovať+poznámky v prílohe


21. 5. 2020

Zrak a sluch- str. 78-79 naštudovať+poznámky v prílohe.


26. 5. 2020

Poškodenia sluchu a zraku- prezentácia je na bez kriedy


28. 5. 2020

str. 104-105- Vyššia nervová činnosť- preštudovať+ v prílohe poznámky.


2. 6. 2020

str. 106-107- prečítajte si zásady prvej pomoci pri poranení mozgu


9. 6. 2020

str. 108-109 prečítať Starostlivosť o nervovú sústavu a význam nervovej sústavy.


11. 6. 2020

str. 110-111 - Rozmnožovacia sústava- prečítajte si to.


16. 6. 2020

str. 112-113 Vývin jedinca- prečítať.


18. 6. 2020

114-115 Intímna hygiena,partnerské vzťahy - prečítať.