7 Dejepis

Úlohy na 2 týždne 

Európa si podmaňuje svet, naučiť sa a vypracovať poznámky, str. 56 - 60


Termín: 30. 3. - 3. 4.

opakovanie - Európa si podmaňuje svet- skúste si to zopakovať tajničkou/v prílohe/

nové učivo - Dobyvačné výpravy, učebnica str. 61 - 64, poznámky v prílohe aj z prechádzajúceho učiva


Termín: 6. 4. - 17. 4.

Opakovanie - napíš si do zošita /pomocou internetu/ 7 riadkov informácie o významnom cestovateľovi /Kolumbus, Vasco de Gama, Francis Drake,              W. Barents, B. Diaz....../ alebo o niektorej indiánskej civilizácii - o Mayoch, Inkoch, Aztékoch

Nové učivo: Reformácia a Katolícka reforma - v učebnici na str 65 - 69, poznámky máš v prílohe


Termín: 20. 4. - 24. 4.

Opakovanie - Reformácia a Katolícka reforma -  v prílohe máte PL aj s odpoveďami, odpíšte si do zošita 5 otázok a k nim odpovede z toho PL /pracovný list/

Nová látka: Svetové hospodárstvo a nové usporiadanie štátov - učebnica str. 70 -73 prečítajte si , poznámky máte v prílohe


Termín: 27. 4. - 1. 5.

Opakovanie : Svetové hospodárstvo - napíš si do zošita 5 riadkov o  Ľudovítovi XIV. - Kráľ Slnko, predstaviteľ panovníckeho absolutizmu

Nová látka: Vek rozumu - osvietenstvo, učebnica str. 74 - 77, prečítaj si , poznámky máš v prílohe


Termín: 4. 5. - 8. 5.

Opakovanie - Test /v prílohe/ - Osvietenstvo - pošlite mi ho vyplnený na Bez kriedy do 11. 5. 2020

Nová látka: Moháčska katastrofa, učebnica str. 78 - 80, poznámky máte v prílohe


Termín: 11. 5. - 15. 5.

Nová látka : Na hranici s Osmanskou ríšou, učebnica str. 81 - 83, poznámky máte v prílohe

Posielala som test Vek rozumu - Osvietenstvo, kto mi ho  ešte neposlal, nezabudnite mi ho poslať


Termín: 18. 5. - 22. 5.

Nové učivo: Šírenie reformácie v Uhorsku, učebnica 84 - 86, poznámky máte v prílohe


Termín: 25. 5. - 29. 5.

Nová látka: Bratislava - hlavné mesto Uhorska,učebnica str. 87- 89, poznámky v prílohe


Termín: 1. 6. - 5. 6.

Nová látka: Osvietená panovníčka, učebnica str, 90 - 92, Reformátor na tróne, učebnica str.  93 - 95, poznámky máte v prílohe


Termín: 8. 6. - 19. 6.

Opakovanie - Test máte v prílohe, pošlite mi na bez kriedy alebo mail  do 19. 6, máte na to 2 týždne

Nová látka - Epocha osvietenských vzdelancov, učebnica str. 96 - 98, poznámky máte v prílohe


Create a Free Website With Webador