7 Fyzika

Fyzika 7. ročník - preštudovať si učivo v učebnici - str. 51 - 55 : Meteorologické pozorovania urobiť NA PAPIER  záznam podľa tabuľky na strane 53, zaznamenať údaje o piatich dňoch, podľa možností a dostupnosti pomôcok ( prípadne sledovať predpoveď počasia v TV a porovnať so skutočnosťou ), práca bude hodnotená známkou


2. 4. 2020

prejsť si prezentáciu zo skupenských zmien a do zošita dopísať poznámky z tuhnutia ( pri grafe, ktorý bol posledný v zošite, nechajte si trochu miesta, dopíšeme tam poznámky spolu) – Príloha 1


7. 4. 2020

napísať si poznámky podľa prílohy – Fyzika 7


16. 4. 2020

- urobte si poznámky z varu podľa učebnice – str. 22 - 24


21. 4. 2020

- doplniť si poznámky zo strán 90 – 91 o vyparovaní a vare, nakresliť graf závislosti teploty od času pri vare vody


23. 4. 2020

- napíšte si poznámky o skvapalňovaní – kondenzácii z učebnice str. 32 - 34


28. 4. 2020

- dopíšte si poznámku Vieš,že ... na strane 49 dole a pohľadajte ďalšie príklady sublimácie a desublimácie v praxi


30. 4. 2020

- dopíšte si poznámky do zošita podľa zadaní, aby ste tam mali všetky, ktoré som vám postupne dávala, naučte sa to, bude nasledovať  kontrolka J


5. 5. 2020

- vypracujte 7 – Fyzika  a pošlite mi to na adresu janka.balazik@gmail.com  


7. 5. 2020

- vypracujte test z minulého zadania a pošlite mi ho


12. 5. 2020

Pošlite mi všetci vypracovaný kontrolný test z minulého zadania a pracujte podľa prílohy  - Fyzika 


14. 5. 2020

Pošlite mi všetci vypracovaný kontrolný test z minulého zadania a dokončite si poznámky podľa prílohy  - Fyzika 


19. 5. 2020

Napíšte si poznámky z prílohy  - Fyzika


21. 5. 2020

Dokončite si poznámky z prílohy – Fyzika a ešte stále nemám test o skupenských zmenách od všetkých


26. 5. 2020

Dokončite si poznámky z prílohy  - Fyzika, dopíšte si činnosť zážihového a vznetového motora, 4 doby a ich výhody aj nevýhody  – a ešte stále nemám test o skupenských zmenách od všetkých


28. 5. 2020

Vypracujte zhrnutie učiva o spaľovacích motoroch, uveďte tam typ, výhody a nevýhody, perspektívy z hľadiska paliva a vplyv na životné prostredie + iné zaujímavosti  ( nemusí to byť prezentácia, môže to byť vo Worde alebo na výkres ) a pošlite mi to do 5. VI. ( ak to bude na výkrese, tak  prefotené )  


2. 6. 2020

Ostáva zadanie :

Vypracujte zhrnutie učiva o spaľovacích motoroch, uveďte tam typ, výhody a nevýhody, perspektívy z hľadiska paliva a vplyv na životné prostredie + iné zaujímavosti  ( nemusí to byť prezentácia, môže to byť vo Worde alebo na výkres ) a pošlite mi to do 5. VI. ( ak to bude na výkrese, tak  prefotené ) 


4. 6. 2020

Ostáva zadanie:

Vypracujte zhrnutie učiva o spaľovacích motoroch, uveďte tam typ, výhody a nevýhody, perspektívy z hľadiska paliva a vplyv na životné prostredie + iné zaujímavosti  ( nemusí to byť prezentácia, môže to byť vo Worde alebo na výkres ) a pošlite mi to do 5. VI. ( ak to bude na výkrese, tak  prefotené ) 


9. 6. 2020

Ostáva zadanie : Vypracujte zhrnutie učiva o spaľovacích motoroch, uveďte tam typ, výhody a nevýhody, perspektívy z hľadiska paliva a vplyv na životné prostredie + iné zaujímavosti  ( nemusí to byť prezentácia, môže to byť vo Worde alebo na výkres ) a pošlite mi to do 5. VI. ( ak to bude na výkrese, tak  prefotené ) 

Dajte si do poriadku poznámky, aby ste všetko mali v zošitoch a ak ste ešte niečo neposlali, tak si splňte úlohy


11. 6. 2020

Dajte si do poriadku poznámky, aby ste všetko mali v zošitoch a ak ste ešte niečo neposlali, tak si splňte úlohy


16. 6. 2020

Dajte si do poriadku poznámky, aby ste všetko mali v zošitoch a ak ste ešte niečo neposlali, tak si splňte úlohy


18. 6. 2020

Dajte si do poriadku poznámky, aby ste všetko mali v zošitoch a ak ste ešte niečo neposlali, tak si splňte úlohy