7 Geografia

Úloha: Pobaltské štáty - napísať alebo nalepiť poznámky, prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 18.3.2020


Úloha: Španielsko, Portugalsko – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 2.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 25.3.2020


Úloha: Taliansko, Malta – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 3.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 1.4.2020


Úloha: Grécko, Albánsko – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 4.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu a správne riešenia úloh „Taliansko, Malta“ nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 8.4.2020


Úloha: Opakovanie učiva – Severná a Južná Európa – vypracovať pracovný list (príloha 5.) a zaslať mi to 22.4.2020 na bezkriedy.sk alebo cez aplikáciu messenger. Môžeš vytlačiť, vyplniť a poslať odfotené, alebo môžeš vpisovať priamo do dokumentu na počítači a zaslať dokument. Správne riešenia úloh „Grécko, Albánsko“ nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 22.4.2020


Úloha: Slovinsko, Chorvátsko – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 6.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 29.4.2020


Upozorňujem tých žiakov, ktorí mi nezasielajú práce, ktoré majú vypracovať a zaslať k určitému termínu, že to bude zohľadnené pri ich záverečnom hodnotení. Bendová.


Úloha: Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 7.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu a riešenia úloh  „Slovinsko, Chorvátsko“ z pracovného zošita nájdeš na bezkriedy.sk.

Pracovné listy, ktoré ste mi mali zaslať do 22.4.2020, vyhodnotím slovne a zohľadním v záverečnej známke, či ste mi ich zaslali.

Chcem len upozorniť, že známka za pracovný zošit zostáva. Uvidíme ako bude so školou a potom sa dohodneme na forme kontroly.

Termín: 6.5.2020


Úloha: Rumunsko, Bulharsko – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 8.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu a riešenia úloh  „Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko“ z pracovného zošita nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 13.5.2020


Úloha: Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 9.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu a riešenia úloh  „Rumunsko, Bulharsko“ z pracovného zošita nájdeš na bezkriedy.sk.

Pomaly si dávaj do poriadku pracovný zošit, pretože na začiatku júna si ho vyžiadam na kontrolu a dostaneš za to známku!!! Tak aby ti nič nechýbalo – poznámky, úlohy, vyplnené tabuľky a ak bolo niečo v zadaní, tak aj mapy. Spôsob kontroly ešte upresním. Pozor pôjde to do koncoročného hodnotenia!

Termín: 20.5.2020


Úloha: Rusko – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 10.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu a riešenia úloh  „Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko“ z pracovného zošita nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 27.5.2020


Úloha: Vypracuj úlohy z Opakovania na konci pracovného zošita.

Daj si do poriadku pracovný zošit. Od učiva Západná Európa – Francúzsko a Monako až do konca zošita ho nafoť po jednej strane alebo po dvojstránkach, ale musí to byť čitateľné. Pošli mi ho do 9.6.2020 na email olgabendova2@gmail.com alebo cez bezkriedy.sk alebo cez messenger. Ak budeš mať veľký problém to zaslať, tak mi daj o tom vedieť a ja ti určím termín, kedy mi zošiť prinesieš do školy osobne. Pozor dostaneš známku!!!

Takže, kto mi to nepošle a nedá mi vedieť, že má problém, má známku 5.

Termín: 3.6.2020


Úloha: Opakovanie – odpovedaj na otázky v prílohe 11. a pošli mi to cez bezkriedy.sk do 16.6.2020.

Termín: 10.6. – 16.6.2020


Úloha: Opakovanie učiva 7. ročníka – otestuj sa v prílohe Kvíz Európa

Termín: 17.6.2020

Kvíz je si potrebné stiahnuť do notebooku alebo počítača.  

GEG 7 Kvíz Europa
PowerPoint – 5.5 MB 36 downloads

Create a Free Website With Webador