7 Matematika

Úloha: Pracovný list "Výpočet základu - slovné úlohy"  - úlohy 1 až 16 (Rozlož si to na dva dni!) Vypracovať do zošita.

Termín: 17. - 18. 3. 2020


Úloha: Pracovný list „Výpočet základu – slovné úlohy“ (príloha 1.) – úlohy 17 až 20.

Pracovný list „Počet percent a jeho výpočet“ (príloha 2.) – úlohy 1 až 17.

(Rozlož si to na tri dni!) Vypracovať do zošita.

Termín: 19. – 23. 3. 2020


Úloha: Pozri si prílohu 3.! Prácu si rozdeľ na dva dni! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 24. – 25. 3. 2020


Úloha: Pozri si prílohu 4.! Prácu si rozdeľ na tri dni! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 26. – 30. 3. 2020


Úloha: Pozri si prílohu 5.! Prácu si rozdeľ na dva dni! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 31.3. a 1.4.2020


Úloha: Pozri si prílohu 6.! Prácu si rozdeľ na tri dni! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 2.4. – 6.4.2020


Úloha: Vypracuj úlohy v pracovnom zošite str. 76/1,2 , str. 77/1,2. Výpočty rob do zošita, buď cez jedno percento (promile) alebo cez trojčlenku. Vyber si, čo Ti viac vyhovuje.

Termín: 7.4. a 8.4.2020


Úloha: Pozri si prílohu 7.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín:  16.4. – 20.4.2020


Úloha: Pozri si prílohu 8.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 21.4. a 22.4.2020


Úloha: Pozri si prílohu 9.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín:  23.4. – 27.4.2020


Úloha: Pozri si prílohu 10.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde. Ak si ešte nezaslal vyriešené príklady z prílohy 9. , urob to čo najskôr.

Termín: 28.4. a 29.4.2020


Úloha: Pozri si prílohu 11.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín:  30.4. a 4.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 12.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 5.5. a 6.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 13.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín:  7.5. a 11.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 14.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 12.5. a 13.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 15.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 14.5. - 18.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 16.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 19.5. a 20.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 17.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 21.5. - 25.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 18.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 26.5. a 27.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 19.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 28.5. - 1.6.2020


Úloha: Pozri si prílohu 20.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 2.6. a 3.6.2020


Úloha: Pozri si prílohu 21.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 4.6. - 8.6.2020


Úloha: Pozri si prílohu 22.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Upozorňujem, že na začiatku budúceho školského roka skontrolujem každému z vás zošity, či máte prepísané (nie vytlačené) všetky poznámky a „vypočítané“ úlohy. Rovnako skontrolujem aj pracovné zošity. Ak nie, budete to všetko dopisovať.

Termín: 9.6. a 10.6.2020


Úloha: Pozri si prílohu 23.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 11.6. - 15.6.2020


Úloha: Pozri si prílohu 24.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 16.6. a 17.6.2020


Úloha: Pozri si prílohu 25.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 18.6. a 19.6.2020