7 Náboženské výchovy + Etika

Katolícka náboženská výchova -

Termín: 30. 3. - 3. 4.

učebnica s. 87-88 prečítať

- podľa textu v prílohe si zopakovať (vedieť to), čo robiť pred sv. spoveďou, počas nej a po nej

- prac. zošit s. 28, úloha č. 2 osemsmerovka


7. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 92-95 prečítať
- naučiť sa 5 častí sviatosti zmierenia
- napísať si poznámky z prílohy, ide o doplnenie a zdôraznenie toho, čo je v knihe
- ak sa chceš dozvedieť viac o sv. zmierenia, pozri si videá podľa QR kódov v prac. zošite na s. 28
- na e-mail: strba@kapitula.sk mi pošli vyriešenie osemsmerovky z minulého týždňa


21. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  František z Assisi  –  učebnica s. 113 prečítať a pracovný zošit s. 27 urobiť


21. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

- väčšina mi ešte neposlal výsledok osemsmerovky z prac. zošita s. 28,
prosím poslať!
- učebnica s. 97-103 prečítať Veriť (začíname nový tem. celok)
- napísať poznámky podľa prílohy
- naučiť sa tri Božské čnosti, v čom spočívajú
- vymenovať dve vyznania viery, apoštolské sa naučiť spamäti (kto ho už
zabudol)
- parc. zošit s. 29, len úloha č. 1 (2. úloha je doborovoľne)


28. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Veľkí pápeži  –  učebnica s. 105 prečítať a pracovný zošit s. 25 urobiť


28. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 104-112 Hlavné učenie svetových náboženstiev - prečítať

- prac. zošit s. 32 - podľa učebnice

- zapamätaj si základné charakteristiky jednotlivých svetových náboženstiev


5. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 113-118 Posvätné miesta – prečítať

- v učebnici je prehľad najrozšírenejších náboženstiev, pre nás je najdôležitejšie poznať naše chrámy

- osobitne si všimnite časť o relikviách na s. 118

- u nás máme: v Štrbe relikvie sv. Jána Nepomuckého, sv. Neita, v Tatr. Štrbe bl. Zdenky, sv. Augustína a Alberta Veľkého

- prac. zošit s. 33


5. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Pohľad iných náboženstiev na Ježiša  –  učebnica s. 75 prečítať a pracovný zošit s. - - -


12. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 119-127 Svätiť sviatočné dni - prečítať iba úvod, Judaizmus a Kresťanstvo, ostatné kto chce
- zopakovať si prikázané sviatky, pôstne dni, zdržiavanie sa mäsa
- prac. zošit s. 34


14. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Ján Krstiteľ  –  učebnica s. 77 prečítať a pracovný zošit s. 19 urobiť


19. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 128-132 Putovanie po ceste predkov - prečítať
- napísať si poznámky podľa prílohy
- prac. zošit s. 35


21. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Podobenstvo o stratenom synovi  –  Biblia: Evanjelium podľa Lukáša 15 kapitola, verše 11 – 32 prečítať a pracovný zošit s. 17 vrchnú polovicu urobiť


26. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 134-137 Autorita? A načo? - prečítať
- odpovedz si aj s pomocou textu: 1. Aké vlastnosti by mala mať autorita?, 2. Čo je úlohou autority?, 3. Aké by to bolo, keby nebolo autority?
- prac. zošit s. 36
- napíš mi na mail strba@kapitula.sk meno jednej autority - osobnosti z histórie a čím ťa zaujala (okrem Pána Ježiša)


2. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 138-153 Hierarchia - prečítať
- prac. zošit s. 37, úlohu č. 3 mi odfoť a pošli mailom strba@kapitula.sk


4. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Podobenstvo o farizejovi a publikánovi  –   Biblia: Evanjelium podľa Lukáša 18 kapitola, verše   9 – 14 prečítať a pracovný zošit s. 17 spodnú polovicu urobiť


9. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 154-156 Blahoslavenstvá - prečítať
- nauč sa naspamäť aspoň tri blahoslavenstvá
- prac. zošit s. 38; pre 2. úlohu si nájdi Gal 5, 22-23


11. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Ježiš a ja  –  pracovný zošit s. 18 urobiť


16. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 157-160 Moja angažovanosť - prečítať

- prac. zošit s. 39

- ak máte aplikáciu na čítanie QR kódov, pozrite si inšpirujúce videá


16. 6. 2020

Etika

Krátke rozprávanie, čo zlé a čo dobré mi priniesla mimoriadna situácia - Corona.

Úlohy môžete priniesť budúci týždeň do školy alebo poslať na email jirinaserfelova@post.sk


18. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Podobenstvá  –   učebnica s. 71 – 73 prečítať

Chcem Vás požiadať, aby ste učebnice z náboženstva ktoré ste používali v tomto školskom roku nevracali. Budeme ich používať ešte v septembri na zopakovanie učiva z tohto šk. roka. Prosím odložte si aj pracovné zošity a nevyhadzujte ich !!!

Pozývam Vás na ďakovné bohoslužby na ukončenie tohto školského roka, ktoré budú v nedeľu 28. 6. 2020 o 10:00 v našom evanjelickom chráme v Štrbe. Príďte sa poďakovať Pánu Bohu, za Jeho požehnanie, pomoc a ochranu... Prajem Vám príjemné prázdniny...