7 Občianska náuka

OBN - ak sa nemýlim, tam sme vynechali jednu látku na strane 38 (Historický pohľad na občianstvo, občiansku spoločnosť), takže z toho si spravte poznámky. Zapíšte si aj tie slová (ostrakizmus a odpočet).


24. 3. 2020

OBN – Základné ľudské práva a slobody – str. 44, prečítať, spraviť poznámky, zapísať slovíčka – petícia a cenzúra.


31. 3. 2020

OBN – Ďalšie práva a slobody občanov v demokratických štátoch – strana 46, prečítať, spraviť poznámky, zapísať slovíčka disponovať a diskriminovať.


7. 4. 2020

OBN – Slobodné voľby v demokratickom štáte – strana 48, prečítať, spraviť poznámky a zapísať tých 6 slovíčok dole.


21. 4. 2020

OBN – Samospráva ako prvok občianskej participácie – strana 50, prečítať, spraviť poznámky a zapísať tých 5 slovíčok dole.


28. 4. 2020

OBN – Participácia na živote triedy, triedna samospráva – strana 52 – urobiť si poznámky, na strane 53 si spravte tie úlohy ústne.


5. 5. 2020

OBN – Participácia žiakov na živote školy, žiacka školská samospráva – strana 54, spraviť poznámky a ústne si spraviť úlohy na strane 55.


12. 5. 2020

OBN – Pravidlá v živote školskej triedy – strana 56, spraviť poznámky, zapísať slová negatívny a integrácia, na strane 57 si spravte ústne úlohy.


19. 5. 2020

OBN – Školský poriadok – strana 58, napísať si poznámky a zapísať si dole tie 3 slová.


26. 5. 2020

OBN – Činnosť územnej obecnej samosprávy – strana 60, spraviť poznámky a zapísať si dole tie slovíčka (4).


2. 6. 2020

OBN – Participácia v širšom spoločenskom prostredí – dobrovoľníctvo, strana 64, napíšte si poznámky a zapíšte si ešte dole tie 4 slová.


9. 6. 2020

OBN – Samotestovacie úlohy – od strany 66 po 68 – ústne, ktoré budete vedieť.