7 Ruský jazyk

Úlohy na 2 týždne 

11. Lekcia, naspamäť báseň, PZ - str. 28, 29


Termín: 30. 3 - 3. 4. 

12. lekcia, čítať článok - str. 44, vyplniť PZ - str. 29, 30 


Termín: 6. 4. - 17. 4. 

12. lekcia- opakovať článok n str. 44, urobiť si ústne cvičenia z učebnice na str. 45, PZ - vypracovať str. 31


Termín: 20. 4. - 24. 4.

13. lekcia, učebnica str. 47-48 prečítať článok Moj deň, odpísať do zošita slovíčka str. 48 v žltom rámčeku písmeno B,

na str. 49 si prečítajte cvičenie Koľko je hodín /obrázky hodín/ a na str. 50 prečítajte si žltý rámček + PZ str 32 vypracujte


Termín: 27. 4. - 1. 5.

Opakovanie: 13. lekcia: Moj deň - čítať článok

Nové učivo: učebnica str. 49 Zapomnite. Zapamätajte si , prečítajte si anapíšte si do zošita na str. 49

Všimnite si tvorenie prísloviek čto?......kogda?.......... na str. 50 napíšte Pozorujte zakončenie slovies ja idu, ja nesu........ , str. 50.

prečítaj si list a PZ str. 33


Termín: 4. 5. - 8. 5.

13. Lekcia , učebnica str. 51 - 52 urobiť cvičenia, str. 52/3 - naučiť naspamäť Rano utrom
PZ str. 34 - celú stranu vyplniť

Termín: 11. 5. - 15. 5.

Posielam Vám test- opakovanie 12. a 13 lekcie, prosím Vás, pošlite mi ho do 18. 5/pondelok/ na bez kriedy alebo email: mariagarajova@zoznam.sk


Termín: 18. 5. - 22. 5.

Opakovanie- máte poslať test /ktorí ste ešte neposlali/, dorobiť si v PZ, od 1. lekcie, čo nemáte

Nová látka: také ľahké cvičenie o číslach si urobte, máte to v prílohe - nomerá


Termín: 25. 5. - 29. 5.

Opakovanie - prepis textu na zopakovanie písmen azbuky učebnica str. 44/3 - prepíšte tlačený text /razdelil/ str. 50/čitajte - prepíšte písaný text


Termín: 1. 6. - 5. 6.

Opakovanie - PL Azbuka, máte Pl na opakovanie azbuky na 2 stranách, máte to na 2 týždne - pomôžte si slovníkom a pošlite mi Pl  do 15. 6na bez kriedy alebo email

Azbuka PL
Word – 376.7 KB 3 downloads

Termín: 8. 6. - 19. 6.

Zostáva Vám to isté, test Azbuka