7 Výtvarná výchova

Formát : najviac A3

  1. Téma : Zdravý životný štýl – MOJE NIE ZLU – tvorba komiksu
  2. Zelený svet – JE TO V MOJICH RUKÁCH – kresba, maľba grafika
  3. MOJE NAJKRAJŠIE MIESTO NA SVETE – ľubovoľná technika

 

Žiaci sa môžu zapojiť do tvorby všetkých tém, jedna z ponúkaných tém je však POVINNÁ.

Prajem príjemné tvorenie !


Graficky znázorni štíty Tatier, najlepší pohľad je od školy. Technika ľubovoľná. Úlohu skontrolujem v škole.


Skúste nakresliť  jeden z uvedených námetov:


Ofotené práce pošlite do 18. 6. 2020 na email jirinaserfelova@post.sk