8 Anglický jazyk

  • práca s časopisom (marcové číslo)- /vypracovať k textom jednotlivé úlohy/
  • U 16/ práca s textom - U 16/3 odpovedať na dané otázky

26. 3. 2020

Angličtina – celá trieda :  doplniť k časopisu Gate aj úlohy s počúvaním, ktoré zverejnili na stránke

  http://www.bridge-online.cz/sk/casopis-gate-sk/gate-march-2020/


31. 3. 2020

celá trieda – prečítať si text v učebnici na strane 17, nájsť odpovede na úlohy 1,2,3 a úlohu 4 vypracovať písomne


2. 4. 2020

Angličtina – celá trieda :   prečítať si text z aprílového čísla na strane 6,7 a vypočuť si nahrávky 1 – 6, urobiť Task 1 ,2   http://www.bridge-online.cz/casopis-gate/gate-april-2020/


7. 4. 2020

Angličtina – celá trieda :  vypracovať projekt na papier ( výkres ) o Veľkej noc i – porovnať zvyky v Anglicku, Amerike a na Slovensku – použiť k tomu slovnú zásobu z časopisu a doplniť to vlastnými skúsenosťami ( mám alebo nemám rád tieto sviatky a prečo )

a napísať, ako ich trávim tento rok (doplniť obrázkami – kresbami )


16. 4. 2020

Angličtina – celá trieda :   prečítať si text z aprílového časopisu Gate str. 12 – 13 a urobiť Task – opraviť chyby, 

prečítať si str. 14 – 15 a vypracovať písomne Discuss  http://www.bridge-online.cz/casopis-gate/gate-april-2020/,

svoje odpovede poslať  do 20.4.  na mail janka.balazik@gmail.com  ,  kejko1@gmail.com – p. uč. Bendlová


21. 4. 2020

Angličtina – celá trieda :  naučiť sa slovíčka z 2. Lekcie – časť A,B , prečítať si Stunt Doubles ( str. 20 ) ,

okrem toho nám pošlite aj úlohu , ktorú ste mali z marcového  časopisu Gate – knihu, ktorú odporúčate prečítať


23. 4. 2020

Angličtina – celá trieda :  v učebnici na strane 21 napíšte cvičenie 4a, 5a ( pošlite nám ho ) a v Pracovnom zošite si urobte stranu 14 ( celú )


28. 4. 2020

Angličtina – celá trieda :  v aprílovom čísle časopisu Gate si urobte str.20 + listening,  strany 31,32,33,34 a pošlite nám odpovede do piatku 1.V.


30. 4. 2020

Angličtina – celá trieda : dokončite úlohy z minulého zadania


5. 5. 2020

Angličtina – celá trieda :  príloha – Angličtina


7. 5. 2020

Angličtina – celá trieda :  v časopise Gate máj – jún si prečítajte Virtual Vacations (str. 16 – 17) a pošlite nám odpovede ( názory ) na Discuss


12. 5. 2020

Angličtina – celá trieda :  príloha  - Angličtina


14. 5. 2020

Angličtina – celá trieda :  zopakujte si predprítomný čas podľa Pracovného zošita na strane 69 a 70, časť 2.1 a 2.2 , vypracujte v učebnici 21/7  a 9a  - pošlite nám to  a v Pracovnom urobte na strane 15 / 6,7


19. 5. 2020

Angličtina – celá trieda :  zopakujte si  slovíčka k časti 2B a prečítajte si text na strane 22 v učebnici, doplňte si cvičenie 2 ( na papier alebo do zošita ) a napíšte vety z cvičenia 4 na strane 23,

skúste používať slovíčka   just, ever, never, already, yet, recently – podľa zmyslu vety   a tieto nám pošlite, v PZ urobte 16 /1


21. 5. 2020

Angličtina – celá trieda :  trošku oddych od gramatiky, pošlite starú úlohu a z časopisu máj – jún si prečítajte o Hong Kongu na strane 12 – 13 a urobte si task    https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-05.pdf


26. 5. 2020

Angličtina – celá trieda :  pracujte podľa prílohy  – Angličtina a pošlite nám ich vyriešené


28. 5. 2020

Angličtina – celá trieda :  urobte si test z minulého zadania ( ešte všetci neodovzdali ) a  Culture na strane 28 v učebnici – slovíčka, prečítajte si text a pošlite nám odpovede na 3a


2. 6. 2020

Angličtina – celá trieda :  prečítajte si v časopise Gate –máj/jún   The sports of the future   (22-23)  a vymyslite 8 – 10 otázok do ankety pre spolužiakov  ( môžu byť s možnosťami  yes /no ), predstavte si, že robíte prieskum a pošlite nám ich


4. 6. 2020

Angličtina – celá trieda :  ostáva  -  prečítajte si v časopise Gate –máj/jún   The sports of the future   (22-23)  a vymyslite 8 – 10 otázok do ankety pre spolužiakov  ( môžu byť s možnosťami  yes /no ), predstavte si, že robíte prieskum a pošlite nám ich ( a ešte si dorobte predprítomný čas spred týždňa, neodovzdali všetci ! )

Nové – aby ste to všetko stihli, tak taká oddychovka na čítanie – učebnica – strana 86 – Human is ...   a napíšte nám, či sa vám to páčilo – write about 5 sentences ( your opinion )


9. 6. 2020

Angličtina – celá trieda :  dorobte si v PZ stranu 16 / 2,3  a 17 / 4,5,6

                                           -      poposielajte tie úlohy, ktoré ste ešte neposlali, dajte si ich do poriadku                             


11. 6. 2020

Angličtina – celá trieda :  dorobte si v učebnici na  strane  23 / 7  a pošlite nám to , naučte sa slovíčka 2C a prečítajte si v učebnici FAME na strane 24, v prílohe je riešenie cvičení na PPT – skontrolujte si ho J

8 Angličtina - pracovný list
Word – 30.1 KB 32 downloads

16. 6. 2020

Angličtina – celá trieda :  dorobte si v učebnici na  strane  25 / 3a, b  a pošlite nám to, v Pracovnom zošite si urobte 18 / 1,2


18. 6. 2020

Angličtina – celá trieda :  na záver oddychovka – z časopisu máj – jún si urobte Everyday English – page 28


Create a Free Website With Webador