8 Biológia

str. 34-35 Zmyslové vnímanie živočíchov - prečítať, napísať poznámky


26. 3. 2020

str. 36-37 Pohyb živočíchov - prečítať, napísať poznámky.


2. 4. 2020

Rozmnožovanie a vývin živočíchov - str. 38-41 - prečítať, urobiť poznámky.


16. 4. 2020

str. 46-47 Bunka a jej štruktúry -napísať poznámky a nakresliť do zošita rastl. a živ. bunku


23. 4. 2020

str. 48-49 Život bunky -preštudovať,poznámky, poznámky v prílohe.


30. 4. 2020

Preopakovať všetko o bunke.


7. 5. 2020

Dedičnosť a jej podstata- str. 54-55 + poznámky v prílohe


14. 5. 2020

 bez kriedy prezentácia-Prenos genetických informácií.-urobiť krátke poznámky.


21. 5. 2020

Premenlivosť a dedičnosť-str. 58-59.


28. 5. 2020

str. 62-63 Životné prostredie-preštudovať a napísať poznámky.


11. 6. 2020

str. 64-65 Faktory ovlyvňujúce životné prostredie- preštudovať+poznámky v prílohy. Na internete vyhľadať nejakú prírodnú katastrófu poslať mi to na mail beatap@centrum.sk.


18. 6. 2020

str. 66-67- Starostlivosť o životné prostredie- prečítať a vypísať do zošita rozdelenie chránených území.


Create a Free Website With Webador