8 Chémia

19. 3. 2020

zopakovať - chem. značky, halogenidy, oxidy, bezkyslíkaté kyseliny


24. 3. 2020

str. 60 - Významné kyseliny- prečítať a do zošita napísať tú vetu  dole v rámčeku.


26. 3. 2020

 na internete vyhľadať kys. sírovú/do zošita napísať krátku charakteristiku/


31. 3. 2020

str. 60 - Významné kyseliny - zásady používania,názvoslovie kyslíkatých kyselín sa naučíme písať, keď sa vrátime do školy.


2. 4. 2020

 zopakovať chemické značky a vzorce halogenidov, oxidov a bezkyslíkatých kyselín.


7. 4. 2020

opakovať zlúčeniny-oxidy,halogenidy,kyseliny.


16. 4. 2020

opakovať zlúčeniny

stále precvičovanie zlúčenín-vzorce


21. 4. 2020

str. 63 - Hydroxidy - napísať poznámky/zapisovanie sa naučíme, keď sa vrátime do školy./


23. 4. 2020

str. 63-65 Hydroxidy -prečítať a zo str.65 odpísať významné hydroxidy, písať vzorce sa naučíme, keď sa vrátime do školy.


28. 4. 2020

viď. pracovný list -vypracovaný poslať na beatap@centrum.sk


30. 4. 2020

opakovanie zlúčenín + tí,ktorí mi neposlali ešte pracovný list, tak ich prosí,aby mi ho poslali


5. 5. 2020

názvoslovie zlúčenín, preopakujte si aj značky


7. 5. 2020

stále opakovať chemické značky a vzorce/tí, čo mi poslali úlohu každému odpoviem e-mailom.


19. 5. 2020

V prílohe vyplňte vzorce a pošlite mi ich e-mailom/beatap@cenrum.sk/


21. 5. 2020

str. 68-70 Soli-naštudovať+poznámky v prílohe.


26. 5. 2020

Zostáva posledná téma,opakovať značky, vzorce, tiež poslať D.Ú., tí,ktorí neposlali.


2. 6. 2020

Významné soli - na bez kriedy máte prezentáciu, vypíšte si významné soli,vzorce sa naučíme v 9. ročníku.


9. 6. 2020

str. 78- Chemické reakcie a chemické rovnice - prečítať a napísať text v rámčeku.


16. 6. 2020

opakovať značky a vzorce zlúčenín,ktoré sme prebrali.