8 Dejepis

Úlohy na 2 týždne 

Rakúsko-uhorské vyrovnanie a Slováci, naučiť sa a vypracovať poznámky, str. 62 - 65


Termín: 30. 3. - 3. 4

Rakúsko - Uhorské vyrovnanie -poznámky, kto si neurobil nové učivo - prečítať v učebnici str. 66 - 68. 

Aktivity Slovákov na svoju obranu + poznámky v prílohe


Termín: 6. 4. - 17. 4.

Opakovanie - Rakúsko - uhorské vyrovnanie - urobiť si PL /vytlačiť alebo do zošita napísať/

Nové učivo -  Slovenské vysťahovalectvo - učebnica str. 69 - 71, prečítať, poznámky máš v prílohe


Termín: 20. 4. - 24. 4.

Opakovanie : Slovenské vysťahovalectvo - učebnica str. 71 - písomne odpovedz do zošita na prvé 3 otázky  zo str. 71 Otázky a úlohy

Nové učivo - učebnica str. 72 - 75 V predvečer  svetovej vojny, poznámky máte v prílohe


Termín: 27. 4. - 1. 5.

Opakovanie: V predvečer svetovej vojny -  napíš si do zošita, podľa mapy v učebnici na str. 73., ktoré štáty boli v DOHODE/3štáty/  a ktoré v TROJSPOLKU /3 štáty/

Nová látka: Život počas 1. svetovej vojny, učebnica str. 76 - 79,poznámky máš v prílohe


Termín: 4. 5. - 8. 5.

Opakovanie: Test Rakúsko - Uhorsko , máte ho v prílohe, odpovede napíšte vo worde a pošlite mi ich  na Bez kriedy do 12. 5. 2020 len 1 odpoveď je vždy správna

Nová látka : Slováci na frontoch 1. svetovej vojny, učebnica str. 80- 81, poznámky máte v prílohe


Termín: 11. 5. - 15. 5.

Domáca úloha: Poslať test R-U/kto ešte neposlal/

Nová látka: Odboj Slovákov a Čechov, učebnica str. 82-85, poznámky máte v prílohe


Termín:18. 5. - 22. 5.

Nová látka - Na ceste k spoločnému štátu, učebnica str. 86 - 90, poznámky sú v prílohe


Termín: 25. 5. - 29. 5.

Nová látka : M. R. Štefánik, T. G. Masaryk - učebnica str. 91 - 93, poznámky v prílohe


Termín: 1. 6. - 15. 6.

Opakovanie: Prvá svetová vojna - v prílohe máte test /v 1. a 4. otázke sú 2 správne odpovede, v 5. otázke sú 3 správne odpovede, ostatné otázky majú jednu správnu odpoveď, pošlite mi to do 15.6, pomôžte si učebnicou

Test si môžete aj priamo stiahnuť:

Test Svetová Vojna
PDF – 47.1 KB 20 downloads

Termín: 8. 6. - 15. 6.

DEJ- Opakovanie - test 1. svetová vojna,  zostáva to isté /kto ešte neposlal/


Create a Free Website With Webador