8 Fyzika

1. vyriešiť dané úlohy zo zadania  - páka

2. vypracovať referát na tému - Využitie jednoduchých strojov v praxi ( zamerať sa na ich použitie, netreba vysvetľovať fyzikálne vzorce ), doplniť prípadne o obrázky- najlepšie nakreslené a vybrať si zo všetkých jednoduchých strojov, nielen páku, kladku alebo naklonenú  rovinu


31. 3. 2020

napísať si poznámky z učebnice zo strán 103 – 105 na tému : Tlak ako fyzikálna veličina  a vypočítať príklad 1 na strane 105, premyslieť si riešenia úloh 2,3,4


2. 4. 2020

pozrieť si video o tlaku a výpočte https://www.youtube.com/watch?v=ky4suAAFFGM


7. 4. 2020


16. 4. 2020

- skontrolujte si príklady podľa  8 – Fyzika a urobte si poznámky z učiva Mechanická práca v učebnici na strane 164 - 167


21. 4. 2020

príloha - Fyzika


23. 4. 2020

pokračujte podľa prílohy  - Fyzika


28. 4. 2020

urobte si cvičný test a pošlite mi odpovede (janka.balazik@gmail.com)


30. 4. 2020

Nezabudnite mi poslať cvičný tes(janka.balazik@gmail.com),  pre ďalšie učivo si pozrite    https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150009-prace-vykon-energie/  ,poznámky si dopíšeme spolu


5. 5. 2020

Pracujte podľa prílohy  - Fyzika


7. 5. 2020

Napíšte si poznámky o výkone z prílohy – všetko aj s príkladmi   8 - Fyzika


12. 5. 2020

Napíšte si poznámky o energii z prílohy  - Fyzika  – slide 1,4,5,7 a prečítajte si o tom v učebnici na stranách 175 – 178                       


14. 5. 2020

Pokračujeme v poznámkach podľa prílohy 8 - Fyzika                       


19. 5. 2020

Pokračujeme v poznámkach podľa prílohy  - Fyzika                       


21. 5. 2020

Pokračujeme v poznámkach podľa prílohy  - Fyzika                       


26. 5. 2020

Urobte si test podľa 8 - Fyzika a pošlite mi odpovede, v úlohách 4,6 ,11 je potrebný aj postup


28. 5. 2020

Urobte si test podľa zadania z 26. V.  a pošlite mi odpovede, v úlohách 4,6 ,11 je potrebný aj postup ( ešte máte možnosť do 29. V. )  a pokračujte podľa prílohy 8 - Fyzika


2. 6. 2020

Pokračujete v poznámkach podľa prílohy  8 – Fyzika  (ešte nemám test od všetkých ! )


4. 6. 2020

Pokračujete v poznámkach podľa prílohy  8 – Fyzika  (ešte nemám test od všetkých ! )


9. 6. 2020

Pokračujete v poznámkach podľa prílohy  8 – Fyzika  (ešte stále nemám test od všetkých ! )

8 Fyzika 9. 6.
Word – 722.2 KB 37 downloads

11. 6. 2020

Pokračujete v poznámkach podľa prílohy  8 – Fyzika  (ešte stále nemám test od všetkých ! )

8 Fyzika 11. 6.
Word – 723.5 KB 62 downloads

16. 6. 2020

Napíšte si poznámky z prvých deviatich strán  podľa prílohy  8 – Fyzika  (ešte stále nemám test od všetkých ! )


18. 6. 2020

Dajte si do poriadku všetky poznámky v zošite


Create a Free Website With Webador