8 Geografia

Úloha: Urobiť v pracovnom zošite na str. 35/ Opakovanie a na str. 36 – 38 vypracovať všetky úlohy o Bratislavskom kraji vrátane mapy!!! Poznámky si  písať nebudeme, vyriešené úlohy ich nahradia. Používaj mapu, učebnicu alebo internet. Ak by si mal problém z niektorou úlohou, napíš na bezkriedy.sk. Prezentácie žiakov si pozrieme až vtedy, keď sa vrátime do školy. Určení žiaci nech ich majú pripravené na odovzdanie, alebo mi ich môžu poslať skôr na bezkriedy.sk. Priebežne si opakuj aj hospodárstvo Slovenska na písomku.

Termín: 19.3.2020


Úloha: Vypracovať v pracovnom zošite všetky úlohy na str. 39 – 41 o Trnavskom kraji vrátane mapy!!! Poznámky si  písať nebudeme, vyriešené úlohy ich nahradia. Používaj mapu, učebnicu alebo internet. Správne výsledky úloh z Bratislavského kraja nájdeš na bezkriedy.sk. Prezentácie z Trenčianskeho kraja si pripravia žiaci: 1. žiak – Balocová, 2. žiak – Čonková, 3. žiak – Gibus.

Termín: 26.3.2020


Úloha: Vypracovať v pracovnom zošite všetky úlohy na str. 42 – 44 o Nitrianskom kraji vrátane mapy!!! Používaj mapu, učebnicu alebo internet. Správne výsledky úloh z Trnavského kraja nájdeš na bezkriedy.sk. Zasielam aj presné termíny, rozdelenie žiakov a pokyny k obsahu čo sa týka prezentácie zo zadaného kraja – 2 prílohy.

Termín: 2.4.2020


Úloha: Vypracovať v pracovnom zošite všetky úlohy na str. 45 – 47 o Trenčianskom kraji vrátane mapy!!! Používaj mapu, učebnicu alebo internet. Správne výsledky úloh z Nitrianskeho kraja nájdeš na bezkriedy.sk. Pozor na termíny odovzdávania prezentácií!

Termín: 16.4.2020


Úloha: Vypracovať v pracovnom zošite všetky úlohy na str. 48 – 50 o Žilinskom kraji vrátane mapy!!! Používaj mapu, učebnicu alebo internet. Správne výsledky úloh z Trenčianskeho kraja nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 23.4.2020


Úloha: Vypracovať v pracovnom zošite všetky úlohy na str. 51 – 53 o Banskobystrickom kraji vrátane mapy!!! Používaj mapu, učebnicu alebo internet. Správne výsledky úloh z Žilinského kraja nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 30.4.2020


Úloha: Vypracovať v pracovnom zošite všetky úlohy na str. 54 – 56 o Košickom kraji vrátane mapy!!! Používaj mapu, učebnicu alebo internet.

Správne výsledky úloh z Banskobystrického kraja nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 7.5.2020


Úloha: Vypracovať v pracovnom zošite všetky úlohy na str. 57 – 59 o Prešovskom kraji vrátane mapy!!! Používaj mapu, učebnicu alebo internet.

Správne výsledky úloh z Košického kraja nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 14.5.2020


Úloha: Rozdiely medzi regiónmi Slovenska – prečítať v učebnici str. 62-63, urobiť ústne úlohy 1. až 5. na str. 63. Pozrieť si prezentáciu – príloha 10.

Správne výsledky úloh z Prešovského kraja nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 21.5.2020


Úloha: Vypracuj úlohy v pracovnom zošite na str. 60/OPAKOVANIE: Regióny Slovenska.

Daj si do poriadku pracovný zošit. Od učiva Bratislavský kraj (str. 36-60) ho nafoť po jednej strane alebo po dvojstránkach, ale musí to byť čitateľné.

Pošli mi ho do 3.6.2020 na email olgabendova2@gmail.com alebo cez bezkriedy.sk alebo cez messenger. Ak budeš mať veľký problém to zaslať, tak mi daj o tom vedieť a ja ti určím termín, kedy mi zošiť prinesieš do školy osobne. Pozor dostaneš známku!!!

Takže, kto mi to nepošle a nedá mi vedieť, že má problém, má známku 5.

Rovnako, posledný termín na odovzdanie prezentácie o zadanom kraji je 31.5.2020. Po tomto termíne už zapisujem známku 5/5.

Termín: 28.5.-3.6.2020


Úloha: Opakovanie – zahrajte sa a otestujte z celoročného učiva v prílohách „Kvíz“ a  „Milionár“.

Termín: 4.6.2020

Hry si môžete priamo stiahnuť:

GEG 8 Milionár
PowerPoint – 4.5 MB
GEG 8 Kvíz
PowerPoint – 5.5 MB

Úloha: Záverečné opakovanie – na webovej stránke GeoGame nájdete veľa testov o Slovensku, vyskúšajte si ich (funguje to aj bez prihlásenia). Ako vzor zasielam:

http://www.geogame.mobi/game?testId=5

http://www.geogame.mobi/game?testId=33

Termín: 11.6.2020


Úloha: Záverečné opakovanie – na webovej stránke GeoGame nájdete veľa testov o Slovensku, vyskúšajte si ich (funguje to aj bez prihlásenia):

http://www.geogame.mobi/application/showpage?orderType=0&page=0

Rovnako na stránke Lepšia geografia, nájdete veľa zaujímavých online testov:

https://lepsiageografia.sk/materialy_type/kvizy_materialy/

Termín: 18.6.2020


Create a Free Website With Webador