8 Hudobná výchova

Práca na 2 týždne do 13.4.2020

Téma : Hudobná abeceda - T,U

Vyhľadať  na internete   speváka, speváčku alebo  skupinu  na písmená T, U / po 10 na každé písmeno/- vypísať do zošita + krátka poznámka ku každému/ ako to robíme na vyučovaní/