8 Matematika

Úloha: Prepísať poznámky a vyriešiť úlohy, ktoré sú v prílohe (tlačidlo). Rozdeľte si prácu na dva dni.

Termín: 17. - 18. 3. 2020


Úloha: Prepísať poznámky a vyriešiť úlohy, ktoré sú v prílohe 2.. Rozdeľ si prácu na tri dni!

Predpokladám, že už ovládaš naspamäť druhé mocniny čísel od 0  do 20 a tretie mocniny čísel od 0 do 5!!!  Určovať druhé a tretie mocniny a odmocniny pomocou kalkulačky a tabuliek sa naučíme spolu v škole. Ak máš možnosť vyskúšať si to doma, budem rada. 

Termín: 19. – 23. 3. 2020


Úloha: Prepísať poznámky a vyriešiť úlohy, ktoré sú v prílohe 3.. Dôležité je, aby si vedel, že párna mocnina záporného čísla má vždy kladný výsledok a nepárna mocnina záporného čísla záporný výsledok. Mal by si  zvládnuť určiť mocninu na prvú a nultú. Prechádzame na výrazy s mocninami, učivo je náročnejšie. Sústreď sa na pravidlá ako počítať. Teória je dôležitá, aby si zvládol príklady.  Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 24. – 25. 3. 2020


Úloha: Prepísať poznámky a vyriešiť úlohy, ktoré sú v prílohe 4.. Prechádzame na výrazy s mocninami, učivo je náročnejšie. Sústreď sa na pravidlá ako počítať. Teória je dôležitá, aby si zvládol príklady.  Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde. Prácu si rozdeľ na tri dni!!!

Keď budete mať úlohy vyriešené, odfoťte ich (stačí mobilom) a pošlite cez bezkriedy.sk. Pozriem sa na to, ako vám to ide a ak bude treba, poradím. Doteraz sa mi nikto z vás cez bezkriedy.sk neozval. Takže predpokladám, že zatiaľ problémy ste nemali.

Termín: 26. – 30. 3. 2020


Úloha: Prepísať poznámky a vyriešiť úlohy, ktoré sú v prílohe 5.. Na bezkriedy.sk nájdete prílohu aj vo worde. Prácu si rozdeľ na dva dni!!!

Keď budete mať úlohy vyriešené, odfoťte ich (stačí mobilom) a pošlite cez bezkriedy.sk. Pozriem sa na to, ako vám to ide a ak bude treba, poradím.

Termín: 31.3. a 1.4.2020


Úloha: Prepísať poznámky a vyriešiť úlohy, ktoré sú v prílohe 6.. Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde. Prácu si rozdeľ na tri dni!!!

Keď budete mať úlohy vyriešené, odfoťte ich (stačí mobilom) a pošlite cez bezkriedy.sk. Pozriem sa na to, ako vám to ide a ak bude treba, poradím.

Termín: 2.4. – 6.4.2020


Úloha: Prepísať poznámky a vyriešiť úlohy, ktoré sú v prílohe 7.. Na bezkriedy.sk nájdete prílohu aj vo worde. Posielať mi ich nemusíte, lebo je to ľahké učivo.

Termín: 7.4. a 8.4.2020


Úloha: Tvojou úlohou je naučiť sa určovať mocniny a odmocniny pomocou kalkulačky. Príklady zasielam v prílohe 8. Môžeš si to aj vytlačiť a písať priamo do tabuľky. Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 16.4. – 20.4.2020


Úloha:  Pozri si prílohu 9. Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 21.4. a 22.4.2020


Úloha: Pozri si prílohu 10.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 23.4. – 27.4.2020


Úloha:  Pozri si prílohu 11. Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 28.4. a 29.4.2020


Úloha: Pozri si prílohu 12.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 30.4. a 4.5.2020


Úloha:  Pozri si prílohu 13. Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 5.5. a 6.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 14.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 7.5. a 11.5.2020


Úloha:  Pozri si prílohu 15. Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 12.5. a 13.5.2020


Úloha: Pracovný zošit str. 98/32, str. 99/34,35,36, str. 100/38,40, str. 101/celú

Ak by si nevedel/a vyriešiť niektorý príklad, určite sa ozvi.:)

Výsledky príkladov vám pošlem nabudúce. Snaž sa robiť vždy náčrt, zápis, výpočet, ale ak to nevojde, hlavne urob výpočet (vzorec a dosadenie musí byť).

Termín: 14.5. - 18.5.2020


Úloha:  Pozri si prílohu 16.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 19.5. a 20.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 17.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 21.5. - 25.5.2020


Úloha:  Pozri si prílohu 18.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 26.5. a 27.5.2020


Úloha: Pozri si prílohu 19.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 28.5. - 1.6.2020

Pozor chybné zadanie v pracovnom zošite:

V príklade na str. 107/7 si škrtnite slovo "pravidelný".
Pravidelný štvorboký hranol je iba po a), ktorý má podstavu štvorec.

Používajte vzorce pre štvorec!
Po b) a po c) je podstava obdĺžnik. Ako prvý krok si dopočítajte z obsahu podstavy vždy druhú hranu. Jednu hranu vždy viete napr. k = 8 cm.

Používajte vzorce pre obdĺžnik!


Úloha:  Pozri si prílohu 20.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 2.6. a 3.6.2020


Úloha: Pozri si prílohu 21.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 4.6. - 8.6.2020


Úloha:  Pozri si prílohu 22.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Upozorňujem, že na začiatku budúceho školského roka skontrolujem každému z vás zošity, či máte prepísané (nie vytlačené) všetky poznámky a „vypočítané“ úlohy. Rovnako skontrolujem aj pracovné zošity. Ak nie, budete to všetko dopisovať.

Termín: 9.6. a 10.6.2020


Úloha: Pozri si prílohu 23.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 11.6. - 15.6.2020

Príloha pre J. Cigánika a S. Mageru

MAT 8 Príloha Cigánik, Magera
PDF – 2.1 MB 9 downloads

Úloha:  Pozri si prílohu 24.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 16.6. a 17.6.2020


Úloha: Pozri si prílohu 25.! Na bezkriedy.sk nájdeš prílohu aj vo worde.

Termín: 18.6. a 19.6.2020


Create a Free Website With Webador